Upravni uslužbenci na področju varstva podatkov

Domača stran > Upravni uslužbenci na področju varstva podatkov

Ste motiviran(a) strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo podatkov in imate izkušnje na področju javne uprave? Potem ste prava oseba za delo pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.

Ukvarjali se boste z nekaterimi najbolj zahtevnimi in težavnimi vprašanji s tega področja. Pripravljali boste poročila, mnenja in sklepe v zvezi s pravilno razlago in uporabo uredbe in pravil o varstvu podatkov ter v zvezi s spremljanjem politik in zakonodajnega dogajanja na področju varstva podatkov.

Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki in navodila, kako zaprositi za posebne prilagoditve testnega okolja za invalide in kandidate s posebnimi potrebami na spletni strani o enakih možnostih.

Ne zamudite te izjemne poklicne priložnosti – prijave sprejemamo s 26. 7. 2018.

 

Vam bo uspelo?

Prijavijo se lahko državljani EU, ki imajo univerzitetno diplomo najmanj prve stopnje ter po diplomi najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju prava ali varstva podatkov, od tega polovico na področju zakonodaje o varstvu podatkov v javni upravi. Poleg tega morajo dobro obvladati enega od uradnih jezikov EU in zadovoljivo angleški jezik.

 

Upravni uslužbenci na področju varstva podatkov

Pregled izbirnega postopka: 

Prijava

Računalniško podprto testiranje (CBT)

Preverjanje dodatnih sposobnosti/Talent screener

Ocenjevalni center

Rezervni seznam