Handläggare inom dataskydd

Förstasida > Handläggare inom dataskydd

Är du en motiverad specialist på dataskyddsregler med erfarenhet från offentlig förvaltning? Då är du den medarbetare som Europeiska datatillsynsmannen söker!

Hos Europeiska datatillsynsmannen får du arbeta med några av de mest utmanande och krävande frågorna på området. Som specialist på dataskyddsregler ska du utarbeta rapporter, yttranden och beslut om tolkningen och tillämpningen av dataskyddsförordningen och annan lagstiftning på området. Du får även följa den politiska och lagstiftningsmässiga utvecklingen när det gäller skydd av personuppgifter.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Ta chansen till ett spännande jobb – du kan söka från den 26 juli 2018.

 

Är du den vi söker?

För att få söka ska du vara medborgare i ett EU-land och ha en högskoleexamen efter minst tre år studier, följt av minst tre års yrkeserfarenhet inom juridik eller dataskyddsregler. Hälften av tiden ska du ha arbetat med dataskyddslagstiftning inom offentlig förvaltning. Dessutom måsta du ha goda kunskaper i ett av EU:s officiella språk och tillfredsställande kunskaper i engelska.

 

Handläggare inom dataskydd

Översikt över urvalsförfarandet: 

Ansökan

Datorbaserade flervalsfrågor

Talent screener

Utvärderingscentrum

Reservlista