Администратори в областта на европейското право

Начало > Администратори в областта на европейското право

Завършили сте наскоро право и имате отличен набор от умения, амбиция и силна мотивация? Ако отговаряте на това описание, може да сте сред следващите юристи, които ще се присъединят към европейските институции.

Мащабът и сложността на предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, изискват да даваме най-доброто от себе си. Понастоящем търсим талантливи юристи, които са готови да поемат/изпълняват широк спектър от задачи в областта на формулирането на правната политика, научните изследвания и участието в международни форуми.

В качеството си на юрист ще предоставяте правни съвети, ще се грижите за законосъобразността и качественото съставяне на правни актове, ще провеждате задълбочени правни изследвания и анализи и ще действате като представител на съответната институция в съдебни производства пред Съда на ЕС. Може също да участвате в междуинституционални преговори за приемане на правни актове на ЕС и в срещи на международни форуми, както и да комуникирате с правни съветници на министерствата на външните работи и международни организации.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

Трябва да сте гражданин на ЕС със задълбочени познания по поне 2 езика на ЕС — един от 24-те официални езика на ЕС (език 1) и английски или френски (език 2) и да сте завършили курс на университетско обучение с продължителност поне 4 години или да сте упълномощен/а да упражнявате професионална дейност като юрист в държава от ЕС.

Ако това е така, търсим точно човек като вас!

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашата страница за кандидатстване по-долу.

Срокът за кандидатстване започва на 30 юли 2020 г.