Administrátoři v oblasti evropského práva

Úvod > Administrátoři v oblasti evropského práva

Absolvovali jste nedávno studium práv a máte vynikající schopnosti a dovednosti? Jste ambiciózní a silně motivovaní? Pokud vás tento popis vystihuje, můžete se stát jedním z právníků v evropských institucích.

Evropská unie má před sebou rozsáhlé a komplexní výzvy, které si žádají vysoce kvalifikované pracovníky. V současné době hledáme talentované absolventy studia práv, kteří jsou připraveni ujmout se široké škály úkolů v oblasti tvorby právních předpisů, výzkumu a účasti na mezinárodních fórech.

Jako právník v orgánech EU budete poskytovat právní poradenství, zajišťovat zákonnost a redakční kvalitu právních aktů, provádět podrobné právní rešerše a analýzy a zastupovat příslušný orgán v soudních řízeních před Soudním dvorem EU. Rovněž se můžete zapojovat do interinstitucionálních jednání v rámci přijímání právních aktů EU, účastnit se mezinárodních fór a komunikovat s právními poradci zahraničních ministerstev a mezinárodních organizací.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

Máte k této práci předpoklady?

Musíte být občanem EU a mít znalost alespoň 2 úředních jazyků EU: jazyka 1 (jeden z 24 úředních jazyků EU) a jazyka 2 (angličtina nebo francouzština). Máte ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo v délce alespoň 4 let (doložené diplomem), nebo jste oprávněni vykonávat profesní činnost jako právník v některé z členských států EU?

Pokud ano, pak hledáme právě vás.

Podrobné informace o požadavcích najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Přihlášky lze podávat od 30. července 2020.