Administratorer inden for EU-ret

Forside > Administratorer inden for EU-ret

Er du for nylig blevet færdig med jurastudiet, har du rigtig gode kvalifikationer og er du ambitiøs og meget motiveret? Hvis denne beskrivelse passer på dig, så kunne du blive en af de næste jurister, der skal arbejde for EU-institutionerne.

EU står over for omfattende og komplekse udfordringer, og derfor har i brug for de allerbedste kræfter. Lige nu søger vi dygtige juradimittender, som er klar til at påtage sig en lang række opgaver inden for politikformulering, research og deltagelse i internationale fora.

Som jurist skal du give juridisk rådgivning, sikre lovligheden og den skriftlige kvalitet af retsakter, foretage omfattende juridisk research og analyse og repræsentere din institution i retssager ved EU-Domstolen. Du kan også skulle deltage i interinstitutionelle forhandlinger om vedtagelse af EU-retsakter og møder i internationale fora og kommunikere med juridiske rådgivere fra forskellige landes ministerier og internationale organisationer.

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge din viden, forbedre dine kvalifikationer og udvikle din karriere. Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, ligebehandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

Har du det, der skal til?

Er du EU-borger, og har du et indgående kendskab til mindst 2 EU-sprog: Sprog 1 (et af de 24 officielle EU-sprog) og sprog 2 (engelsk eller fransk)? Har du afsluttet en universitetsuddannelse i jura af mindst 4 års varighed med et eksamensbevis, eller har du tilladelse til at udøve advokatvirksomhed i et EU-land?

Hvis ja, så er du den, vi leder efter!

Du kan læse nærmere om kravene i meddelelsen om udvælgelsesprøven på ansøgningssiderne nedenfor.

Ansøgningsperioden starter den 30. juli 2020.