Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου

Αρχική σελίδα > Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου

Έχετε πρόσφατα αποκτήσει πτυχίο Νομικής και διαθέτετε αξιόλογες δεξιότητες, φιλοδοξία και ισχυρά κίνητρα; Εάν το προφίλ σας ταιριάζει μ΄ αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε θα μπορούσατε να είστε προσεχώς ένας από τους νομικούς που εργάζονται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ απαιτούν να διαθέτουμε τα καλύτερα στελέχη. Αυτή τη στιγμή, αναζητούμε ταλαντούχους πτυχιούχους Νομικής, έτοιμους να αναλάβουν ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων σχετικών με τη χάραξη πολιτικών, την έρευνα και τη συμμετοχή σε διεθνή φόρουμ.

Ως νομικός, θα παρέχετε νομικές συμβουλές, θα διασφαλίζετε τη νομιμότητα και την ποιότητα της σύνταξης νομικών πράξεων, θα διεξάγετε εκτεταμένες νομικές έρευνες και αναλύσεις και θα εκπροσωπείτε το όργανο στο οποίο εργάζεστε σε δικαστικές διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ. Μπορεί επίσης να συμμετέχετε σε διοργανικές διαπραγματεύσεις για την έγκριση νομικών πράξεων της ΕΕ, σε συνεδριάσεις διεθνών φόρουμ και να επικοινωνείτε με νομικούς συμβούλους εθνικών υπουργείων και διεθνών οργανισμών.

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, την ενίσχυση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Είστε πολίτης της ΕΕ και γνωρίζετε άπταιστα τουλάχιστον 2 γλώσσες της ΕΕ: γλώσσα 1 (μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ) και γλώσσα 2 (αγγλικά ή γαλλικά); Έχετε ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον 4 ετών πιστοποιούμενες με πτυχίο Νομικής, ή έχετε άδεια άσκησης του επαγγέλματος νομικού σε κράτος μέλος της ΕΕ;

Αν ναι, είστε το κατάλληλο πρόσωπο για μας!

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται παρακάτω, στη σελίδα υποβολής αίτησης.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 30 Ιουλίου.