Euroopa õiguse valdkonna administraatorid

Avaleht > Euroopa õiguse valdkonna administraatorid

Kas olete hiljuti lõpetanud õigusteaduse eriala, mitmekülgsete oskustega, edasipüüdlik ja motiveeritud? Kui jah, võite olla üks Euroopa institutsioonide järgmistest juristidest.

ELi ees seisvate ülesannete maht ja keerukus nõuavad endast parima andmist. Otsime võimekaid õigusteaduse eriala lõpetanuid, kes on valmis täitma mitmesuguseid õiguspoliitika kujundamise ja uurimistegevusega seotud ülesandeid ning osalema rahvusvahelistel foorumitel.

Jurist annab õigusnõu, tagab õigusaktide seaduslikkuse ja koostamise kvaliteedi, tegeleb ulatusliku õigusalase uurimistöö ja analüüsiga ning esindab Euroopa Liidu Kohtu menetlustes asjaomast institutsiooni. Samuti võib ta osaleda institutsioonidevahelistel läbirääkimistel, mille eesmärk on võtta vastu ELi õigusakte, ja rahvusvahelistel foorumitel ning suhelda välisministeeriumide ja rahvusvaheliste organisatsioonide õigusnõunikega.

ELi institutsioonid ja ametid pakuvad tööandjana asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

Kas olete sobiv kandidaat?

Kas olete ELi kodanik ja oskate väga heal tasemel vähemalt 2 ELi keelt: 1. keel (üks ELi 24 ametlikust keelest) ja 2. keel (inglise või prantsuse keel)? Kas olete lõpetanud vähemalt 4aastase ülikooliõppe, mida tõendab diplom õigusteaduse erialal, või on teil luba tegutseda juristina mõnes ELi liikmesriigis?

Kui jah, siis osalege konkursil!

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta leiate kandideerimislehel olevast konkursiteatest.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 30. juulist.