Eurooppaoikeuden alan hallintovirkamiehet

Etusivu > Eurooppaoikeuden alan hallintovirkamiehet

Oletko juuri suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon? Oletko osaava, kunnianhimoinen ja motivoitunut? Jos kuvaus vastaa sinua, voit olla yksi tulevista EU:n toimielinten juristeista.

EU kohtaa laajoja ja monimutkaisia haasteita. Siksi sen palvelukseen tarvitaan tekijöistä parhaat. Haemme nyt lahjakkaita oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneita, jotka ovat valmiita toimimaan oikeuspoliittiseen suunnitteluun, tutkimukseen ja kansainvälisille foorumeille osallistumiseen liittyvissä monipuolisissa tehtävissä.

Juristit antavat oikeudellista neuvontaa, varmistavat säädösten tai säädösehdotusten laillisuuden ja valmistelun laadukkuuden, tekevät laajoja oikeudellisia selvityksiä ja analyysejä ja toimivat asianomaisen toimielimen asiamiehinä Euroopan unionin tuomioistuimessa käytävissä oikeudellisissa menettelyissä. Juristit voivat myös osallistua EU:n säädösten hyväksymistä koskeviin toimielinten välisiin neuvotteluihin ja kansainvälisillä foorumeilla pidettäviin kokouksiin ja olla yhteydessä ulkoministeriöiden ja kansainvälisten järjestöjen oikeudellisten neuvonantajien kanssa.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU-maan kansalainen, ja hänen on osattava perusteellisesti vähintään kahta EU:n virallista kieltä: Kieli 1 (yksi EU:n 24 virallisesta kielestä) ja kieli 2 (englanti tai ranska). Hakijalla on oltava vähintään nelivuotisia yliopistotason opintoja vastaava oikeustieteen alan koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus tai lupa harjoittaa juristin ammattia jossakin EU:n jäsenmaassa.

Jos täytät nämä vaatimukset, voit olla etsimämme hakija!

Lisätietoa vaatimuksista on kilpailuilmoituksessa.

Hakuaika alkaa 30. heinäkuuta.