Riarthóirí i réimse an Dlí Eorpaigh

Etusivu > Riarthóirí i réimse an Dlí Eorpaigh

Ar bhain tú amach céim sa dlí le déanaí, an bhfuil sárscileanna agat agus an bhfuil tú uaillmhianach agus an-spreagtha? Más é sin an cineál próifíle atá agat, d'fhéadfá a bheith ar dhuine de na chéad dlíodóirí eile a earcófar sna hinstitiúidí Eorpacha.

Is gá scoth na gcéimithe a bheith againn chun gur féidir aghaidh a thabhairt ar na dúshláin mhóra chasta atá os comhair an Aontais Eorpaigh. Faoi láthair, táimid ag lorg céimithe dlí éirimiúla atá réidh le dul i mbun réimse leathan cúraimí i dtaca le foirmliú beartas dlíthiúil, taighde agus rannpháirtíocht i bhfóraim idirnáisiúnta.

Agus tú i do dhlíodóir, beidh ort comhairle dlí a thabhairt, dlíthiúlacht agus cáilíocht dréachtaithe gníomhartha dlí a chinntiú, taighde agus anailísiú leathan dlí a dhéanamh, agus feidhmiú mar ghníomhaire de chuid na hinstitiúide lena mbaineann in imeachtaí breithiúnacha os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. Is féidir go mbeidh tú rannpháirteach freisin i gcaibidlíocht idir-institiúideach maidir le glacadh ghníomhartha dlí an Aontais Eorpaigh, i gcruinnithe i bhfóraim idirnáisiúnta agus cumarsáid a dhéanamh le comhairleoirí dlí in aireachtaí eachtracha agus eagraíochtaí idirnáisiúnta.

Don duine atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le mórán deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall beartas comhdheiseanna a chur i bhfeidhm, caitheamh le gach iarrthóir san aon slí amháin agus an rochtain chéanna ar dheiseanna a thabhairt dóibh ar fad. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach Comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

An bhfuil an mianach ceart ionat?

An saoránach den Aontas Eorpach thú agus an bhfuil eolas cuimsitheach agat ar dhá cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh ar a laghad? Teanga 1 (ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh) agus teanga 2 (Béarla nó Fraincis) An bhfuil cúrsa iomlán ollscoile agat, 4 bliana ar a laghad, ar baineadh dioplóma sa dlí amach dá bharr, nó an bhfuil tú údaraithe obair ghairmiúil dhlíodóra a dhéanamh i mBallstát den Aontas?

Má tá, is tusa an duine atá á lorg againn!

Tá eolas mionsonraithe faoi na riachtanais le fáil san fhógra comórtais ar an leathanach iarratais thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 30 Iúil.