Administratori u području europskog prava

Početna stranica > Administratori u području europskog prava

Nedavno ste diplomirali pravo? Posjedujete izvrsne vještine, ambiciozni ste i snažno motivirani? Ako to odgovara vašem profilu, možda ćete se i vi pridružiti novozaposlenim pravnicima u institucijama EU-a.

Opseg i složenost izazova s kojima se EU suočava od nas zahtijevaju da damo najbolje što možemo. Trenutačno tražimo talentirane osobe s diplomom prava za obavljanje raznovrsnih poslova, od oblikovanja politika preko istraživanja do sudjelovanja u međunarodnim forumima.

Kao pravnik pružat ćete pravne savjete, brinuti za pravnu ispravnost i kvalitetu zakonodavnih akata, provoditi opsežna pravna istraživanja i analize te raditi u svojstvu zastupnika matične institucije u sudskim postupcima pred Sudom EU-a. Možda ćete sudjelovati i u međuinstitucijskim pregovorima pri donošenju pravnih akata EU-a, na sastancima međunarodnih foruma te komunicirati s pravnim savjetnicima stranih ministarstava i međunarodnih organizacija.

Zaposlenici institucija i agencija EU-a dio su velike stručne zajednice koja pruža brojne mogućnosti za proširivanje znanja, poboljšanje vještina i razvoj karijere. Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti za sve temeljna su načela EU-a i i stoga EPSO nastoji svim kandidatima pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o našoj politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

Imate li kvalitete koje tražimo?

Državljanin ste države članice EU-a i temeljito znate najmanje dva službena jezika EU-a? Jezik 1 vam je jedan od 24 službena jezika EU-a, a jezik 2 engleski ili francuski? Dovršili ste sveučilišni studij u trajanju od najmanje četiri godine i posjedujete diplomu iz prava ili ste ovlašteni obavljati odvjetničku djelatnost u državi članici EU-a?

Ako je tako, onda imate kvalitete koje tražimo!

Detaljne informacije o uvjetima za sudjelovanje dostupne su u obavijesti o natječaju na stranicama za prijavu u nastavku.

Prijave se primaju od 30. srpnja.