Tanácsos az európai jog területén

Kezdőlap > Tanácsos az európai jog területén

Nemrég végezte el a jogi egyetemet, gazdag készségrepertoárral rendelkezik, érdeklődő és nagyon motivált? Ha igen, akkor dolgozhat jogászként az európai intézmények valamelyikénél!

Az EU jelentős és összetett kihívásokkal szembesül, ezért a legrátermettebb munkatársakra van szüksége. Jelenleg tehetséges jogászokat keresünk, akik nemrég fejezték be tanulmányaikat és készen állnak arra, hogy a feladatok széles körét lássák el (jogszabályalkotás, kutatás, részvétel nemzetközi fórumokon).

Jogászaink feladata, hogy jogi tanácsadást nyújtsanak, biztosítsák a jogi aktusok jogszerűségét és szövegének minőségét, kiterjedt jogi kutatást és mélyreható elemzést végezzenek, valamint eljárjanak az érintett intézmény meghatalmazottjaként az Európai Unió Bírósága előtt folyó bírósági eljárásokban. Előfordul továbbá, hogy uniós jogi aktusok elfogadását célzó intézményközi tárgyalásokon vagy más, nemzetközi fórumokon vesznek részt, illetve hogy külügyminisztériumok és nemzetközi szervezetek jogi tanácsadóival egyeztetnek.

A felvett pályázók az uniós intézményeknél és ügynökségeknél olyan szakértői közösség tagjává válnak, amely sokrétű lehetőséget nyújt számukra az ismereteik bővítésére, készségeik fejlesztésére és a szakmai pályafutásuk építésére. A kulturális sokszínűség tisztelete és az esélyegyenlőség előmozdítása az EU alapelvei közé tartozik. Az Európa Személyzeti Felvételi Hivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy az összes pályázó tekintetében maradéktalanul érvényesüljön az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és az egyenlő hozzáférés elve. Az esélyegyenlőséggel foglalkozó weboldalunkon bővebb információk találhatók az esélyegyenlőségi politikánkról, és megtudhatja azt is, hogyan igényelhetők speciális vizsgakörülmények a kiválasztási eljáráshoz.

Jelentkezési feltételek

Ön uniós tagállam állampolgára és legalább két uniós nyelvet alaposan ismer, melyek közül az első a 24 uniós hivatalos nyelv valamelyike, a második pedig az angol vagy a francia? Továbbá jogi diplomával rendelkezik, amelyet legalább négyéves, felsőfokú tanulmányai végén szerzett? Vagy felhatalmazással rendelkezik valamelyik tagállamban, hogy jogászként dolgozzon?

Ha igen, akkor Önt keressük!

A követelményekről részletesen a versenyvizsga-felhívásban vagy a lenti weboldalon tájékozódhat.

Jelentkezni július 30-tól lehet.