Europos teisės srities administratoriai

Pradžia > Europos teisės srities administratoriai

Neseniai baigėte teisės studijas ir turite puikių įgūdžių, didelių siekių ir stiprią motyvaciją? Jei atitinkate šiuos kriterijus, galite tapti vienu iš Europos Sąjungos institucijų teisininkų.

ES kyla didžiulių ir sudėtingų uždavinių – kad juos išspręstume, mums reikalingi patys geriausieji. Šiuo metu ieškome talentingų teisės absolventų, kurie yra pasirengę imtis įvairių teisinės politikos formulavimo, mokslinių tyrimų ir dalyvavimo tarptautiniuose forumuose užduočių.

Dirbdamas teisininku, teiksite teisines konsultacijas, užtikrinsite teisės aktų teisėtumą ir jų projektų rengimo kokybę, atliksite išsamius teisinius tyrimus ir analizę ir atstovausite atitinkamai institucijai ES Teisingumo Teisme vykstančiame teismo procese. Be to, gali tekti dalyvauti tarpinstitucinėse derybose dėl priimamų ES teisės aktų ir tarptautiniuose forumuose, taip pat bendrauti su užsienio šalių ministerijų ir tarptautinių organizacijų patarėjais teisės klausimais.

Įsidarbinęs ES institucijoje ar agentūroje, įsiliesite į specialistų bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

Reikalavimai kandidatams

Esate ES pilietis ir labai gerai mokate bent dvi ES kalbas – 1-ąją kalbą (vieną iš 24 oficialiųjų ES kalbų) ir 2-ąją kalbą (anglų arba prancūzų)? Turite teisės diplomu patvirtintą išsilavinimą, įgytą baigus bent 4 metų universitetines studijas, arba leidimą ES valstybėje narėje verstis teisininko profesine veikla?

Jei taip, tai ieškome būtent jūsų!

Išsami informacija apie taikomus reikalavimus pateikiama pranešime apie konkursą (žr. toliau nurodytą paraiškų teikimo tinklalapį).

Paraiškas galima teikti nuo liepos 30 d.