Administratori Eiropas tiesību jomā

Sākumlapa > Administratori Eiropas tiesību jomā

Vai nesen esat ieguvis augstāko izglītību tiesību zinātnēs un jums ir lielisks prasmju kopums, ambīcijas un spēcīga motivācija? Ja atbilstat šim aprakstam, jūs varētu būt viens no juristiem, kas sāk karjeru Eiropas Savienības iestādēs.

Izaicinājumi, ar ko saskaras ES, ir tik plaši un sarežģīti, ka to risināšanai nepieciešami paši labākie speciālisti. Mēs meklējam talantīgus absolventus tiesību zinātnēs, kuri ir gatavi uzņemties dažādus uzdevumus juridiskās rīcībpolitikas formulēšanā, izpētē un līdzdalībā starptautiskos forumos.

Kā jurists jūs sniegsiet juridiskas konsultācijas, nodrošināsiet tiesību aktu likumību un izstrādes kvalitāti, veiksiet plašu juridisko izpēti un analīzi, kā arī darbosieties kā attiecīgās iestādes pārstāvis tiesvedībā ES Tiesā. Jūs varēsiet piedalīties iestāžu sarunās par ES tiesību aktu pieņemšanu, starptautisko forumu sanāksmēs un sazināties ar ārvalstu ministriju un starptautisko organizāciju juridiskajiem konsultantiem.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi. Tāpēc Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

Vai esat piemērots?

Jums ir jābūt ES pilsonim ar labi jāzina vismaz divas ES oficiālās valodas: 1. valoda (kāda no 24 ES oficiālajām valodām) un 2. valoda (angļu vai franču valoda). Turklāt jums ir jābūt pabeigtai vismaz 4 gadus ilgai augstākajai izglītībai, kuru apliecina diploms tiesību zinātnēs, vai jābūt tiesīgam veikt jurista profesionālo darbību kādā ES dalībvalstī.

Ja tā ir, piesakieties!

Sīkāku informāciju par prasībām meklējiet paziņojumā par konkursu, kurš atrodams, noklikšķinot uz zemāk redzamās saites.

Pieteikšanās periods sākas 2020. gada 30. jūlijā.