Amministraturi fil-qasam tal-Liġi Ewropea

Paġna ewlenija > Amministraturi fil-qasam tal-Liġi Ewropea

Inti ggradwajt fil-liġi dan l-aħħar b’sett kbir ta’ ħiliet, rieda ambizzjuża u motivazzjoni qawwija? Jekk dan jaqbel mad-deskrizzjoni tal-profil tiegħek, allura tista’ tkun wieħed mill-avukati li jmiss biex tingħaqad mal-Istituzzjonijiet Ewropej.

L-iskala u l-kumplessità tal-isfidi li qed tiffaċċja l-UE titlob l-aħjar minnha lkoll. Bħalissa qed infittxu gradwati tal-liġi b’talent li huma lesti li jwettqu firxa wiesgħa ta’ kompiti fit-tfassil tal-politika legali, ir-riċerka u l-parteċipazzjoni f’fora internazzjonali.

Bħala avukat, inti tipprovdi parir legali, tiżgura l-legalità u l-kwalità tal-abbozzar ta’ atti legali, twettaq riċerka u analiżi legali estensivi, u taġixxi bħala aġent tal-istituzzjoni kkonċernata fi proċedimenti ġudizzjarji quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE. Tista’ wkoll tipparteċipa fin-negozjati interistituzzjonali għall-adozzjoni ta’ atti legali tal-UE, laqgħat internazzjonali ta’ fora u tikkomunika ma’ konsulenti legali ta’ ministeri u organizzazzjonijiet internazzjonali barranin.

Bħala impjegatur, l-Istituzzjonijiet u l-Aġenziji tal-UE joffru komunità ta’ għarfien espert b’firxa wiesgħa ta’ opportunitajiet biex twessa’ t-tagħlim, ittejjeb il-ħiliet u tiżviluppa l-karriera tiegħek. Ir-rispett għad-diversità kulturali u l-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs huma prinċipji fundamentali tal-UE u l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal jagħmel minn kollox biex japplika opportunitajiet, trattament u aċċess indaqs lill-kandidati kollha. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-politika tagħna ta’ opportunitajiet indaqs u kif għandek tagħmel biex titlob aġġustamenti speċjali għall-eżamijiet ta’ selezzjoni fil-paġna ddedikata tagħna.

Għandek dak li hu meħtieġ?

Int ċittadin tal-UE b’għarfien profond ta’ mill-anqas 2 lingwi tal-UE: Lingwa 1 (waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-UE) u Lingwa 2 (l-Ingliż jew il-Franċiż)? Lestejt l-istudji universitarji ta’ mill-inqas 4 snin iċċertifikati b’diploma fil-liġi, jew inti awtorizzat li twettaq attivitajiet professjonali bħala avukat fi Stat Membru tal-UE?

Jekk iva, inti dak li qed infittxu!

Għal informazzjoni ddettaljata dwar ir-rekwiżiti, jekk jogħġbok aqra l-Avviż tal-Kompetizzjoni fil-paġna tal-applikazzjoni tagħna hawn taħt.

Il-perjodu tal-applikazzjoni jiftaħ fit-30 ta’ Lulju.