Administratori în domeniul dreptului european

Acasă > Administratori în domeniul dreptului european

Ați absolvit de curând dreptul, aveți competențe valoroase, ambiții mari și o motivație pe măsură? Poate că este momentul să lucrați ca jurist la instituțiile europene.

Pentru a face față amplorii și complexității provocărilor cu care se confruntă UE în prezent este nevoie de persoanele cu cea mai bună pregătire. Căutăm absolvenți de drept pregătiți să elaboreze politici juridice, să desfășoare proiecte de cercetare și să participe la foruri internaționale, printre multe alte atribuții.

În calitate de jurist, veți oferi consiliere juridică, veți asigura legalitatea și calitatea redactării actelor juridice, veți efectua cercetări și analize juridice extinse și veți reprezenta instituția în cauză în cadrul procedurilor judiciare desfășurate în fața Curții de Justiție a UE. Ați putea participa la negocierile interinstituționale pentru adoptarea actelor juridice ale UE și la reuniunile forumurilor internaționale. De asemenea, ați putea să comunicați cu consilierii juridici ai ministerelor diferitelor țări și ai organizațiilor internaționale.

Instituțiile și agențiile UE le oferă angajaților lor posibilitatea de a colabora cu experți din multiple domenii și de a-și îmbunătăți cunoștințele, competențele și cariera. Respectarea diversității culturale și promovarea șanselor egale se numără printre principiile fundamentale ale UE. Oficiul European pentru Selecția Personalului se străduiește să ofere egalitate de șanse, de tratament și de acces tuturor candidaților. Detalii despre politica noastră privind egalitatea de șanse și despre cum puteți solicita ajustări speciale pentru susținerea testelor de selecție.

Îndepliniți toate condițiile?

Sunteți cetățean al UE și cunoașteți bine cel puțin 2 limbi ale UE: limba 1 (una dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE) și limba 2 (engleză sau franceză)? Ați absolvit studii universitare de cel puțin 4 ani și ați obținut o diplomă în drept sau sunteți autorizat să desfășurați activități profesionale în calitate de jurist într-un stat membru al UE?

Avem nevoie de dumneavoastră!

Pentru a vedea cerințele în detaliu, consultați Anunțul de concurs de pe pagina noastră pentru înscrieri de mai jos.

Înscrierile încep pe 30 iulie.