Upravni uslužbenci in uslužbenke na področju evropskega prava

Domača stran > Upravni uslužbenci in uslužbenke na področju evropskega prava

Ali ste nedavno diplomirali iz prava z izvrstnim naborom znanj ter ste zagnani in motivirani? Če ta opis ustreza vašemu profilu, potem bi lahko bili ena oz. eden od pravnic in pravnikov, ki se bodo pridružili evropskim institucijam.

Zaradi obsega in kompleksnosti izzivov, s katerimi se spopada EU, potrebujemo najboljše od nas. Trenutno iščemo nadarjene diplomante in diplomantke prava, pripravljene prevzeti vrsto nalog na področju oblikovanja pravne politike, raziskav in sodelovanja na mednarodnih forumih.

Kot pravnica oz. pravnik boste ponujali pravno svetovanje, zagotavljali zakonitost in kakovost priprave pravnih aktov, opravljali obsežne pravne raziskave in analize ter zastopali zadevno institucijo v sodnih postopkih pred Sodiščem EU. Lahko boste sodelovali tudi pri medinstitucionalnih pogajanjih za sprejetje pravnih aktov EU in na srečanjih mednarodnih forumov ter komunicirali s pravnimi svetovalci ministrstev tujih držav in mednarodnih organizacij.

Institucije in agencije EU kot delodajalke ponujajo skupnost strokovnega znanja s široko paleto priložnosti za učenje, izpopolnjevanje in poklicni razvoj. Spoštovanje kulturne raznolikosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatkam in kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej strani.

Pogoji za prijavo

Imate državljanstvo EU in temeljito znate vsaj dva jezika EU: 1. jezik (enega od 24 uradnih jezikov EU) in 2. jezik (angleščino ali francoščino)? Ali ste zaključili vsaj štiriletni visokošolski študij prava, potrjen z diplomo, ali imate dovoljenje za opravljanje odvetniškega poklica v državi članici EU?

Če ste odgovorili pritrdilno, potem ste oseba, kakršno iščemo.

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na spodnji strani za prijavo.

Prijave začnemo sprejemati s 30. julijem.