Handläggare – EU-lagstiftning

Förstasida > Handläggare – EU-lagstiftning

Har du nyligen tagit en juristexamen och är kunnig, ambitiös och motiverad? Då kan du vara en av de jurister som snart kan få jobb vid någon av EU:s institutioner.

EU står inför stora och komplexa utmaningar och vi måste alla göra vårt bästa. Just nu söker vi duktiga jurister som vill ta sig an en rad arbetsuppgifter. Du kan t.ex. få skriva juridiska texter, bedriva rättsutredningsarbete och delta i internationella forum.

Som jurist i en EU-institution får du arbeta med juridisk rådgivning, kontroll av rättsakters lagenlighet och kvalitet, omfattande rättsutredningsarbete och analys och fungera som din arbetsgivares ombud vid rättegångar i EU-domstolen. Du kan också få delta i förhandlingar mellan institutionerna då EU-rättsakter ska antas och i internationella forum och överlägga med juridiska rådgivare vid utländska ministerier och internationella organisationer.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Är du den vi söker?

Är du EU-medborgare och har fördjupade kunskaper i minst två EU-språk – språk 1 (ett av EU:s 24 officiella språk) och språk 2 (engelska eller franska)? Har du en juristexamen efter minst fyra års studier eller tillstånd att arbeta som advokat i ett EU-land?

Då är du den vi söker!

Du kan läsa mer om kraven i meddelandet om uttagningsprov som du hittar på vår ansökningssida.

Du kan söka från den 30 juli.