Administrátoři v oblasti vnějších vztahů

Úvod > Administrátoři v oblasti vnějších vztahů

Máte specializaci v oboru vnějších vztahů? Chtěli byste se podílet na prosazování hodnot EU ve vztazích se třetími zeměmi?

Evropská unie v současné době hledá pracovníky s odbornou praxí v oblasti vnějších vztahů. Přijatí odborníci (platová třída AD 5 a AD 7) budou pracovat hlavně v útvarech Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), což je diplomatická služba EU, která je nápomocna vysokému představiteli pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku při provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie.

Vaším hlavním úkolem bude prosazovat a chránit zájmy a hodnoty EU ve vztazích se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi a přispívat k vedení společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie (SZBP). Kromě toho budete rozvíjet spolupráci s vnitrostátními diplomatickými službami členských států EU, s Radou a Evropskou komisí s cílem zajistit soulad mezi různými oblastmi vnější činnosti Unie.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry.  Multikulturní, mezinárodní a různorodé týmy, z nichž se skládají orgány EU, společně pracují ve prospěch přibližně 450 milionů občanů v EU i mimo ni.

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

Máte k této práci předpoklady?

Musíte být občanem EU a mít znalost alespoň 2 úředních jazyků EU: důkladnou znalost jazyka 1 (jeden z 24 úředních jazyků EU) a uspokojivou znalost jazyka 2 (angličtina nebo francouzština).

Chcete-li se ucházet o místo v kategorii AD 5 (vstupní třída pro administrátory s vysokoškolským vzděláním), musíte být držitelem vysokoškolského diplomu s délkou trvání studia nejméně 3 roky a mít odbornou praxi v oblasti vnějších vztahů v délce nejméně jednoho roku. Abyste mohli nastoupit v platové třídě AD 7, musíte mít ukončené vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 3 let a alespoň 7letou odbornou praxi v oblasti vnějších vztahů, nebo ukončené vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 4 let a alespoň 6letou související odbornou praxi.

Pokud výše uvedená kritéria splňujete, pak hledáme právě vás.

Podrobné informace o požadavcích najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Přihlášky lze podávat od 10. září 2020.