Administratorer inden for området eksterne forbindelser

Forside > Administratorer inden for området eksterne forbindelser

Er du specialist i eksterne forbindelser? Er du interesseret i at fremme EU's værdier i forbindelserne med tredjelande?

EU søger specialister med erhvervserfaring inden for eksterne forbindelser. De ansatte specialister (lønklasse AD 5 og AD 7) vil hovedsagelig arbejde i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), som er EU's diplomatiske tjeneste og hjælper EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med at gennemføre EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Dine vigtigste opgaver vil være at fremme og beskytte EU's interesser og værdier i forbindelserne med tredjelande og internationale organisationer og at bidrage til gennemførelsen af Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). Derudover vil du komme til at samarbejde med de nationale diplomatiske tjenester i EU-medlemsstaterne, Rådet og Europa-Kommissionen for at sikre sammenhæng mellem de forskellige områder af Unionens optræden udadtil.

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge din viden, forbedre dine kvalifikationer og udvikle din karriere. De multikulturelle, internationale og forskelligartede teams, der udgør institutionerne, arbejder sammen om at forbedre levevilkårene for ca. 450 millioner EU-borgere og mange mennesker ude i verden.

Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, samme behandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

Har du det, der skal til?

Du skal være EU-borger og have et indgående kendskab til mindst 2 EU-sprog: indgående kundskaber i sprog 1 (et af de 24 officielle EU-sprog) og tilfredsstillende kundskaber i sprog 2 (engelsk eller fransk).

For at søge en stilling i lønklasse AD 5, der er den lønklasse, som nyuddannede administratorer starter i, skal man have en universitetsuddannelse af mindst 3 års varighed efterfulgt af mindst 1 års erhvervserfaring inden for området eksterne forbindelser. Til stillingen i den højere lønklasse (AD 7) skal du enten have en universitetsuddannelse af mindst 3 års varighed efterfulgt af mindst 7 års erhvervserfaring inden for området for eksterne forbindelser eller en universitetsuddannelse af mindst 4 års varighed efterfulgt af mindst 6 års relevant erhvervserfaring.

Hvis ovennævnte matcher din profil, så er du den, vi leder efter!

Du kan læse nærmere om kravene i meddelelsen om udvælgelsesprøven på ansøgningssiden nedenfor.

Ansøgningsperioden starter den 10. september.