Ulkosuhteiden alan hallintovirkamiehet

Etusivu > Ulkosuhteiden alan hallintovirkamiehet

Oletko ulkosuhteiden alan asiantuntija? Kiinnostaisiko sinua edistää EU:n arvoja suhteissa kolmansiin maihin?

Euroopan unioni etsii asiantuntijoita, joilla on työkokemusta ulkosuhteiden alalta. Palvelukseen otettavat asiantuntijat (palkkaluokat AD 5 ja AD 7) työskentelevät pääasiassa Euroopan ulkosuhdehallinnossa (EUH), joka huolehtii EU:n diplomaattisista suhteista ja avustaa EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa toteuttamaan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Ulkosuhteiden asiantuntijan keskeisiin tehtäviin kuuluu EU:n etujen ja arvojen edistäminen ja suojeleminen sen suhteissa kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin sekä osallistuminen unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) hoitamiseen. Lisäksi tehtäviin kuuluu yhteistyön tekeminen EU:n jäsenvaltioiden ulkoasiainhallintojen, EU:n neuvoston ja Euroopan komission kanssa johdonmukaisuuden varmistamiseksi unionin ulkoisen toiminnan eri alojen välillä.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. Toimielimet muodostuvat monikulttuurisista, kansainvälisistä ja monimuotoisista tiimeistä, joiden tekemästä työstä hyötyvät noin 450 miljoonan unionin kansalaisen lisäksi myös ihmiset EU:n ulkopuolella.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava jonkin EU-maan kansalainen ja osattava vähintään kahta EU-kieltä. Näistä toisessa (kieli 1 – yksi EU:n 24 virallisesta kielestä) hakijalla on oltava perusteellinen taito. Toisen kielen (kieli 2) on oltava englanti tai ranska, ja siinä hakijalla on oltava riittävä taito.

Hakeminen palkkaluokkaan AD 5 (hallintovirkamiesten aloituspalkkaluokka) edellyttää vähintään kolmivuotista korkeakoulututkintoa ja sen jälkeen hankittua vähintään vuoden työkokemusta ulkosuhteista. Ylempään palkkaluokkaan (AD 7) hakevilla on oltava joko vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu vähintään seitsemän vuoden työkokemus ulkosuhteiden alalta, tai vähintään nelivuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden asiaankuuluva työkokemus.

Jos täytät nämä vaatimukset, voit olla etsimämme hakija!

Lisätietoa vaatimuksista on kilpailuilmoituksessa.

Hakuaika alkaa 10. syyskuuta 2020.