Administratori u području vanjskih odnosa

Početna stranica > Administratori u području vanjskih odnosa

Stručnjak ste za područje vanjskih odnosa? Želite promicati vrijednosti EU-a u odnosima s trećim zemljama?

Europska unija traži stručnjake s radnim iskustvom u području vanjskih odnosa. Odabrani stručnjaci (u razredu AD 5 i AD 7) radit će uglavnom u Europskoj službi za vanjsko djelovanje (ESVD), diplomatskoj službi EU-a, koja Visokom predstavniku EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku pomaže u provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike Unije.

Vaši glavni zadaci bit će promicanje i zaštita interesa i vrijednosti EU-a u odnosima s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama te sudjelovanje u provedbi Unijine zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP). Osim toga, kako bi se osigurala usklađenost različitih područja vanjskog djelovanja Unije, surađivat ćete s nacionalnim diplomatskim službama država članica EU-a, Vijećem i Europskom komisijom.

Zaposlenici institucija i agencija EU-a dio su velike stručne zajednice koja pruža brojne mogućnosti za proširivanje znanja, poboljšanje vještina i razvoj karijere. Multikulturni, međunarodni i raznoliki timovi institucija EU-a doprinose boljem životu oko 450 milijuna ljudi u EU-u i šire.

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti temeljna su načela EU-a i stoga EPSO nastoji svim kandidatima pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o našoj politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

Imate li kvalitete koje tražimo?

Morate biti državljanin države članice EU-a sa znanjem najmanje dva službena jezika EU-a: temeljito znanje jezika 1 (jedan od 24 službena jezika EU-a) i zadovoljavajuće znanje jezika 2 (engleski ili francuski).

Da biste se prijavili za razred AD 5 (početni razred za administratore sa sveučilišnom diplomom), morate imati barem sveučilišnu diplomu trogodišnjeg studija nakon kojega ste stekli najmanje jednu godinu radnog iskustva u području vanjskih odnosa. Za viši razred (AD 7) morate imati barem sveučilišnu diplomu trogodišnjeg studija nakon kojega ste stekli najmanje sedam godina radnog iskustva u području vanjskih odnosa, ili sveučilišnu diplomu četverogodišnjeg studija nakon kojega ste stekli najmanje šest godina relevantnog radnog iskustva.

Ako ste se prepoznali, onda imate kvalitete koje tražimo!

Detaljne informacije o uvjetima za sudjelovanje dostupne su u Obavijesti o natječaju na stranicama za prijavu u nastavku.

Prijave se primaju od 10. rujna.