Tanácsos a külkapcsolatok területén

Kezdőlap > Tanácsos a külkapcsolatok területén

Ön a külkapcsolatok területén jártas szakértő? Szeretne hozzájárulni az EU értékeinek előmozdításához a harmadik országokkal fenntartott uniós kapcsolatok során?

Az Európai Unió a külkapcsolatok területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakértőket keres. A szakértők felvételük esetén (AD 5, illetve AD 7 besorolási fokozatban) elsősorban az Európai Külügyi Szolgálatnál (EKSZ) fognak dolgozni, amely az EU diplomáciai szolgálata, és támogatást fognak nyújtani az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője számára az Unió közös kül- és biztonságpolitikájának végrehajtása során.

A szakértők fő feladata az EU érdekeinek és értékeinek a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiban történő előmozdítása és védelme, valamint az Unió közös kül- és biztonságpolitikájának (KKBP) alakításához való hozzájárulás. Emellett a szakértők az Unió külső tevékenységének különböző területei közötti összhang biztosítása érdekében együttműködnek az uniós tagállamok nemzeti diplomáciai szolgálataival, a Tanáccsal és az Európai Bizottsággal.

A felvett pályázók az uniós intézményeknél és ügynökségeknél olyan szakértői közösség tagjává válnak, amely sokrétű lehetőséget nyújt számukra az ismereteik bővítésére, készségeik fejlesztésére és a szakmai pályafutásuk építésére. Az intézményeket alkotó multikulturális, nemzetközi és sokszínű kollektívák együttesen körülbelül 450 millió uniós, illetve EU-n kívüli polgár életkörülményeinek javításán fáradoznak.

Az EU alapelvei közé tartozik a kulturális sokszínűség tisztelete és az esélyegyenlőség előmozdítása. Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az összes pályázó esetében maradéktalanul érvényesüljön az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és az egyenlő hozzáférés elve. Az esélyegyenlőséggel foglalkozó weboldalunkon bővebb információkat találhat az esélyegyenlőségi politikánkról, és megtudhatja azt is, hogyan igényelhetők speciális vizsgakörülmények a kiválasztási eljáráshoz.

Jelentkezési feltételek

A pályázóknak valamelyik uniós tagállam állampolgárságával kell rendelkezniük, és legalább 2 uniós nyelvet kell ismerniük: az első nyelvet (amely a 24 uniós hivatalos nyelv bármelyike lehet) alaposan, a másodikat pedig (amely kötelezően az angol vagy a francia) kielégítő szinten.

Az AD 5-ös besorolási fokozathoz (amely a diplomás tanácsosok kezdő szintű besorolási fokozata) legalább hároméves, felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség, valamint azt követően a külkapcsolatok terén szerzett legalább egyéves szakmai tapasztalat szükséges. A magasabb besorolási fokozathoz (AD 7) legalább hároméves, felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség, valamint azt követően a külkapcsolatok terén szerzett legalább hétéves szakmai tapasztalat, vagy legalább négyéves, felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség, valamint azt követően szerzett legalább hatéves releváns szakmai tapasztalat szükséges.

Ha Ön megfelel a fenti feltételeknek, akkor Önt keressük!

A követelményekről részletesen a versenyvizsga-felhívásban vagy a lenti weboldalon tájékozódhat.

Jelentkezni szeptember 10-től lehet.