Išorės santykių srities administratoriai

Pradžia > Išorės santykių srities administratoriai

Esate išorės santykių srities specialistas? Norite padėti įgyvendinti ES vertybes jos santykiuose su trečiosiomis šalimis?

Europos Sąjunga ieško specialistų, turinčių profesinės patirties išorės santykių srityje. Atrinktiems specialistams (AD 5 ir AD 7 lygių) bus pasiūlytas darbas visų pirma Europos išorės veiksmų tarnyboje (EIVT), kuri yra ES diplomatinė tarnyba, padedanti ES vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai vykdyti bendrą ES užsienio ir saugumo politiką.

Pagrindinės užduotys bus įgyvendinti ir ginti ES interesus ir vertybes jos santykiuose su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis ir prisidėti prie Sąjungos bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) vykdymo. Be to, reikės bendradarbiauti su ES valstybių narių diplomatinėmis tarnybomis, Taryba ir Europos Komisija, kad būtų užtikrintas įvairių Sąjungos išorės veiksmų sričių nuoseklumas.

Įsidarbinusieji ES institucijose ar agentūrose įsilieja į specialistų bendruomenę ir turi daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. Daugiakultūriai, tarptautiniai ir įvairūs institucijų darbo kolektyvai bendromis jėgomis darbuojasi maždaug 450 mln. ES piliečių ir kitų žmonių labui.

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

Reikalavimai kandidatams

Kandidatai turi būti ES piliečiai ir mokėti bent 2 ES kalbas: labai gerai mokėti 1-ąją kalbą (vieną iš 24 oficialiųjų ES kalbų) ir pakankamai gerai – 2-ąją kalbą (anglų arba prancūzų).

Paraiškas eiti AD 5 lygio (pradinė aukštąjį mokslą baigusių administratorių kategorija) pareigas gali teikti kandidatai, turintys bent 3 metų universitetinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent 1 metų profesinė patirtis išorės santykių srityje. Kandidatai į aukštesnio (AD 7) lygio pareigas privalo turėti arba bent 3 metų universitetinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent 7 metų profesinė patirtis išorės santykių srityje, arba bent 4 metų universitetinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent 6 metų atitinkama profesinė patirtis.

Jei atitinkate šiuos reikalavimus, ieškome būtent jūsų!

Išsami informacija apie taikomus reikalavimus pateikiama pranešime apie konkursą (žr. toliau nurodytą paraiškų teikimo tinklalapį).

Paraiškos priimamos nuo rugsėjo 10 d.