Amministraturi fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni

Paġna ewlenija > Amministraturi fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni

Inti speċjalista fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni? Ħerqan li tippromwovi l-valuri tal-UE fir-relazzjonijiet tagħha ma’ pajjiżi terzi?

L-Unjoni Ewropea qed tfittex speċjalisti b’esperjenza professjonali fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni. L-ispeċjalisti reklutati (gradi AD 5 u AD 7) se jaħdmu prinċipalment fis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), li huwa s-servizz diplomatiku tal-UE, li jgħin lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà jwettaq il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni tal-Unjoni.

Il-kompiti prinċipali tiegħek se jkunu li tippromwovi u tipproteġi l-interessi u l-valuri tal-UE fir-relazzjonijiet tagħha ma’ pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, u li tikkontribwixxi għat-tmexxija tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK) tal-Unjoni. Barra minn hekk, int se tikkoopera mas-servizzi diplomatiċi nazzjonali tal-Istati Membri tal-UE, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni Ewropea, sabiex tiġi żgurata l-konsistenza bejn l-oqsma differenti tal-azzjoni esterna tal-Unjoni.

Bħala impjegatur, l-Istituzzjonijiet u l-Aġenziji tal-UE joffru komunità ta’ għarfien espert b’firxa wiesgħa ta’ opportunitajiet biex twessa’ t-tagħlim, ittejjeb il-ħiliet u tiżviluppa l-karriera tiegħek. It-timijiet multikulturali, internazzjonali u varjati li jiffurmaw l-Istituzzjonijiet jaħdmu flimkien biex jiksbu benefiċċji għall-ħajja ta’ madwar 450 miljun ċittadin tal-UE u lil hinn.

Ir-rispett għad-diversità kulturali u l-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs huma prinċipji fundamentali tal-UE u l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal jagħmel minn kollox biex japplika opportunitajiet, trattament u aċċess ugwali lill-kandidati kollha. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-politika tagħna ta’ opportunitajiet indaqs u kif għandek tagħmel biex titlob aġġustamenti speċjali għat-testijiet ta’ selezzjoni fil-paġna ddedikata tagħna.

Għandek dak li hu meħtieġ?

Trid tkun ċittadin tal-UE b’għarfien ta’ mill-inqas 2 lingwi tal-UE: għarfien profond tal-Lingwa 1 (waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-UE) u għarfien sodisfaċenti tal-Lingwa 2 (l-Ingliż jew il-Franċiż)

Biex tapplika għall-grad AD 5 (amministratur gradwat taċ-ċentru tal-livell), tkun teħtieġ lawrja universitarja ta’ mill-inqas 3 snin segwita minn tal-inqas sena (1) ta’ esperjenza professjonali fir-relazzjonijiet esterni. Għall-grad għoli (AD7), għandek bżonn jew grad universitarju ta’ mill-inqas 3 snin segwit minn tal-inqas 7 snin esperjenza professjonali fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni, jew grad universitarju ta’ mill-inqas 4 snin segwit minn tal-inqas 6 snin esperjenza professjonali rilevanti.

Jekk dan jaqbel mal-profil tiegħek, mela inti dak li qed infittxu!

Għal informazzjoni ddettaljata dwar ir-rekwiżiti, jekk jogħġbok aqra l-Avviż tal-Kompetizzjoni fil-paġna tal-applikazzjoni tagħna hawn taħt.

Il-perjodu tal-applikazzjoni jiftaħ fl-10 ta’ Settembru.