Administratorzy w dziedzinie stosunków zewnętrznych

Strona główna > Administratorzy w dziedzinie stosunków zewnętrznych

Jesteś specjalistą w dziedzinie stosunków zewnętrznych? Chcesz promować wartości europejskie w relacjach UE z państwami trzecimi?

Unia Europejska zatrudni specjalistów z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie stosunków zewnętrznych w grupach zaszeregowania AD 5 i AD 7. Będą oni pracować głównie w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ), która jest służbą dyplomatyczną UE, i będą wspierać wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w prowadzeniu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii.

Główne zadania będą obejmowały promowanie i ochronę interesów i wartości UE w stosunkach z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi oraz wkład w prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii (WPZiB). Ponadto zatrudnieni pracownicy będą współpracowali z krajowymi służbami dyplomatycznymi państw członkowskich UE oraz z Radą i Komisją Europejską, aby zapewnić spójność różnych obszarów działań zewnętrznych Unii.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. Praca w międzynarodowych, wielokulturowych i zróżnicowanych wewnętrznie zespołach w instytucjach UE daje możliwość wpływu na życie ok. 450 mln obywateli UE i ludzi poza jej granicami.

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydaci muszą być obywatelami UE ze znajomością co najmniej 2 języków urzędowych UE: gruntowną znajomością języka 1 (jednego z 24 języków urzędowych UE) i zadowalającą znajomością języka 2 (angielskiego lub francuskiego).

Aby zgłosić się do grupy zaszeregowania AD 5 (grupa zaszeregowania dla nowo zatrudnionych absolwentów uczelni wyższych), kandydaci muszą mieć dyplom ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej 3 lata oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w dziedzinie stosunków zewnętrznych. W przypadku wyższej grupy zaszeregowania (AD 7) kandydaci muszą mieć dyplom ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej 3 lata oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie stosunków zewnętrznych albo dyplom ukończenia studiów wyższych trwających co najmniej 4 lata oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 6-letnie stosowne doświadczenie zawodowe.

Jeżeli odpowiada to Twojemu profilowi, to szukamy właśnie Ciebie!

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

Zgłaszać się można od 10 września.