Administratori în domeniul relațiilor externe

Acasă > Administratori în domeniul relațiilor externe

Sunteți specializat în relații externe? Ați vrea să promovați valorile UE în relațiile sale cu țările terțe?

Uniunea Europeană caută specialiști cu experiență profesională în domeniul relațiilor externe. Specialiștii recrutați (gradele AD 5 și AD 7) vor lucra în principal în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) – serviciul diplomatic al UE – ajutându-l pe Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate să aplice politica externă și de securitate comună a Uniunii.

Principalele atribuții: să promovați și să protejați interesele și valorile UE în relațiile sale cu țările terțe și cu organizațiile internaționale; să contribuiți la aplicarea politicii externe și de securitate comune (PESC) a Uniunii; să cooperați cu serviciile diplomatice naționale din statele membre ale UE, precum și cu Consiliul și Comisia Europeană, pentru a asigura coerența între diferitele dimensiuni ale acțiunii externe a Uniunii.

Instituțiile și agențiile UE le oferă angajaților lor posibilitatea de a colabora cu experți din multiple domenii și de a-și îmbunătăți cunoștințele, competențele și cariera. Echipele multiculturale, internaționale și diverse care alcătuiesc instituțiile UE lucrează pentru binele celor circa 450 de milioane de cetățeni ai UE, dar și al omenirii, în general.

Respectarea diversității culturale și promovarea șanselor egale se numără printre principiile fundamentale ale UE. Oficiul European pentru Selecția Personalului se străduiește să ofere egalitate de șanse, de tratament și de acces tuturor candidaților. Detalii despre politica noastră privind egalitatea de șanse și despre cum puteți solicita ajustări speciale pentru susținerea testelor de selecție.

Îndepliniți toate condițiile?

Trebuie să fiți cetățean al UE și să cunoașteți cel puțin 2 limbi ale UE: limba 1 (una dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE) la nivel avansat și limba 2 (engleză sau franceză) la nivel satisfăcător.

Pentru gradul AD 5 (administrator debutant cu studii superioare), trebuie să fi absolvit studii universitare de cel puțin 3 ani, urmate de cel puțin 1 an de experiență profesională în relații externe. Pentru gradul superior (AD 7), trebuie să fi absolvit studii universitare de cel puțin 3 ani, urmate de cel puțin 7 ani de experiență profesională în relații externe sau să fi absolvit studii universitare de cel puțin 4 ani, urmate de cel puțin 6 ani de experiență profesională relevantă.

Dacă profilul dumneavoastră corespunde acestor cerințe, vă așteptăm!

Pentru a vedea cerințele în detaliu, consultați Anunțul de concurs de pe pagina noastră pentru înscrieri de mai jos.

Înscrierile încep pe 10 septembrie.