Administrátori v oblasti vonkajších vzťahov

Domovská stránka > Administrátori v oblasti vonkajších vzťahov

Ste odborník v oblasti vonkajších vzťahov? Radi by ste sa podieľali sa na propagácii hodnôt EÚ v kontexte jej vzťahov s tretími krajinami?

Európska únia hľadá odborníkov s odbornou praxou v oblasti vonkajších vzťahov. Prijatí odborníci (platové triedy AD 5 a AD 7) budú pôsobiť predovšetkým v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Ide o diplomatický orgán EÚ, ktorý pomáha vysokému predstaviteľovi EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pri vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Únie.

Vašou hlavnou úlohou bude propagovať a chrániť záujmy a hodnoty EÚ v kontexte jej vzťahov s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami a prispievať k vykonávaniu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Únie (SZBP). Okrem toho budete spolupracovať s národnými diplomatickými službami členských štátov EÚ, Radou a Európskou komisiou s cieľom zabezpečiť súlad medzi rôznymi oblasťami vonkajšej činnosti Únie.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Multikultúrne, medzinárodné a rôznorodé tímy, z ktorých sa skladajú inštitúcie EÚ, spolupracujú, aby pozitívne ovplyvňovali životy približne 450 miliónov občanov v EÚ aj za jej hranicami.

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej stránke.

Máte potrebné predpoklady?

Musíte byť občanom EÚ so znalosťou aspoň dvoch jazykov EÚ: vynikajúca znalosť prvého jazyka (jeden z 24 úradných jazykov EÚ) a uspokojivá znalosť druhého jazyka (angličtina alebo francúzština).

Na podanie prihlášky na miesto v platovej triede AD 5 (vstupná platová trieda pre administrátorov – absolventov vysokých škôl) musíte mať minimálne trojročné vysokoškolské vzdelanie, po ktorom nasleduje minimálne ročná odborná prax v oblasti vonkajších vzťahov. Ak máte záujem o miesto vo vyššej platovej triede (AD 7), potrebujete buď minimálne trojročné vysokoškolské vzdelanie, po ktorom nasleduje minimálne sedemročná odborná prax v oblasti vonkajších vzťahov, alebo minimálne štvorročné vysokoškolské vzdelanie, po ktorom nasleduje príslušná minimálne šesťročná odborná prax.

Ak sa tento profil zhoduje s vašim profilom, ste práve tým, koho hľadáme!

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete v oznámení o výberovom konaní uverejnenom na našej stránke na podávanie prihlášok.

Lehota na podávanie prihlášok sa začína 10. septembra.