Upravni uslužbenci na področju zunanjih odnosov

Domača stran > Upravni uslužbenci na področju zunanjih odnosov

So zunanji odnosi vaše strokovno področje? Želite promovirati vrednote EU v njenih odnosih s tretjimi državami?

Evropska unija išče strokovnjake in strokovnjakinje z delovnimi izkušnjami na področju zunanjih odnosov. Zaposleni strokovnjaki in strokovnjakinje (razreda AD 5 in AD 7) bodo večinoma delali v Evropski službi za zunanje delovanje (ESZD), tj. diplomatski službi EU. Visokemu predstavniku EU za zunanje zadeve in varnostno politiko bodo pomagali pri izvajanju skupne zunanje in varnostne politike Unije.

Vaše glavne naloge bodo spodbujanje in zaščita interesov in vrednot EU v njenih odnosih s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami ter prispevanje k izvajanju skupne zunanje in varnostne politike Unije. Poleg tega boste sodelovali z nacionalnimi diplomatskimi službami držav članic EU, Svetom in Evropsko komisijo, da se zagotovi usklajenost med različnimi področji zunanjega delovanja Unije.

Institucije in agencije EU kot delodajalke ponujajo skupnost strokovnega znanja s široko paleto priložnosti za učenje, izpopolnjevanje in poklicni razvoj. Večkulturne, mednarodne in raznolike ekipe institucij si skupaj prizadevajo za izboljšanje življenja okoli 450 milijonov državljank in državljanov EU ter drugih.

Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej strani.

Pogoji za prijavo

Imeti morate državljanstvo EU in znanje vsaj dveh jezikov EU: temeljito znanje 1. jezika (enega od 24 uradnih jezikov EU) in 2. jezika (angleščino ali francoščino).

Za prijavo za razred AD 5 (začetni razred za upravne uslužbence diplomante) morate imeti zaključen vsaj triletni visokošolski študij, ki mu sledi vsaj eno leto delovnih izkušenj na področju zunanjih odnosov. Za prijavo za višji razred (AD 7) morate imeti bodisi zaključen vsaj triletni visokošolski študij, ki mu sledi vsaj sedem let delovnih izkušenj na področju zunanjih odnosov, bodisi zaključen vsaj štiriletni visokošolski študij, ki mu sledi vsaj šest let ustreznih delovnih izkušenj.

Če to ustreza vašemu profilu, ste oseba, ki jo iščemo.

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na spodnji strani za prijavo.

Prijave začnemo sprejemati z 10. septembrom.