Handläggare inom yttre förbindelser

Förstasida > Handläggare inom yttre förbindelser

Är du specialist på yttre förbindelser? Vill du jobba med att sprida EU:s värden i kontakterna med omvärlden?

EU söker specialister med yrkeserfarenhet av yttre förbindelser. Om du blir erbjuden en anställning (lönegrad AD 5 eller AD 7) kommer du troligen att arbeta vid Europeiska utrikestjänsten, som är EU:s diplomatiska avdelning. Utrikestjänsten hjälper EU:s utrikesrepresentant att genomföra EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp).

Du kommer främst att arbeta med att främja och skydda EU:s intressen och värden i förbindelserna med länder utanför EU och internationella organisationer. Du får också hjälpa till att driva EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Du kan dessutom få samarbeta med EU-ländernas utrikesministerier, rådet och kommissionen för att se till att insatserna inom EU:s olika yttra åtgärder är samstämmiga.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. Där arbetar internationella team med personer med olika kulturell bakgrund för att bidra till ett bättre liv för EU:s cirka 450 miljoner invånare.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Är du den vi söker?

Du ska vara EU-medborgare med kunskaper i minst två EU-språk – fördjupade kunskaper i språk 1 (ett av EU:s 24 officiella språk) och tillfredsställande kunskaper i språk 2 (engelska eller franska).

För att söka till lönegrad AD 5 (ingångsgraden för högskoleutbildade handläggare) ska du ha en universitets- eller högskoleexamen efter minst tre års studier, följt av åtminstone ett års yrkeserfarenhet inom yttre förbindelser. För den högre lönegraden (AD 7) måste du antingen ha en universitets- eller högskoleexamen efter minst tre års studier, följt av åtminstone sju års yrkeserfarenhet inom yttre förbindelser eller en universitets- eller högskoleexamen efter minst fyra års studier, följt av åtminstone sex års relevant yrkeserfarenhet.

Om det här stämmer på dig, så är du den vi söker!

Du kan läsa mer om kraven i meddelandet om uttagningsprov som du hittar på vår ansökningssida.

Du kan söka från den 10 september.