Administrátoři v oblasti zdraví a bezpečnosti potravin

Úvod > Administrátoři v oblasti zdraví a bezpečnosti potravin
Female doctor discussing during a conference with colleagues.

Zabýváte se na odborné úrovni zdravím nebo bezpečností potravin? Pokud ano, mohla by vás zajímat tato pracovní příležitost.

Evropská komise hledá administrátory s odborností v oblasti zdraví a bezpečnosti potravin. Přijatí odborníci (platová třída AD 7) budou v Evropské komisi pracovat především na Generálním ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ SANTE). Úspěšní uchazeči s profily 1 a 2 budou přijímáni převážně v Bruselu a Lucemburku, zatímco úspěšní uchazeči s profilem 3 budou přijímáni v Grange (Irsko).

Nabízíme příležitosti odborníkům, jejichž profil odpovídá některému z následujících tří. Přihlásit se můžete pouze na jeden profil.

  1. Tvorba politik a právních předpisů v oblasti zdraví: vaším hlavním úkolem bude vypracovávat politiky a právní předpisy v oblasti zdraví a implementovat stávající právní předpisy. Budete vypracovávat přípravné socioekonomické studie a konzultovat zúčastněné strany a členské státy. Také budete plnit regulační úkoly v různých oblastech souvisejících se zdravím (včetně hodnocení rizik a řešení krizí) a sledovat vědecký vývoj v těchto oblastech. Budete připravovat jednání a účastnit se jich a sledovat a využívat vědecká doporučení vydaná příslušnými agenturami EU.
     
  2. Tvorba politik a právních předpisů v oblasti bezpečnosti potravin: vaším hlavním úkolem bude vypracovávat politiky a právní předpisy v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a implementovat stávající právní předpisy. Budete vypracovávat přípravné socioekonomické studie a plnit regulační úkoly, včetně posuzování rizik a řešení krizí. Budete také připravovat jednání a účastnit se jich a řešit záležitosti, které souvisejí s obchodními ujednáními v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv. Budete se zapojovat do mezinárodní regulační činnosti a obchodní politiky EU a budete sledovat a využívat vědecká doporučení vydaná příslušnými agenturami EU.
     
  3. Audit, inspekce a hodnocení v oblasti zdraví a bezpečnosti potravin: vaším hlavním úkolem bude provádět audity, inspekce a hodnocení výkonnosti vnitrostátních orgánů a jiných úředních subjektů odpovědných za regulační dohled a kontrolu v oblastech, jako jsou bezpečnost potravin a krmiv, zdraví zvířat, dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin a ochrana zdraví. Součástí vašich administrativních úkolů bude příprava plánů auditů a hodnocení, vypracovávání zpráv o auditech a pomoc s tvorbou politik na základě výsledků těchto auditů.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou příležitostí k dalšímu vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoji kariéry. 

K základním zásadám EU patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na této stránce.

 

Máte k této práci předpoklady?

Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze občané EU, kteří mají důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků EU a uspokojivou znalost angličtiny nebo francouzštiny.

Zájemci navíc musí mít vysokoškolské vzdělání v délce nejméně čtyř let v oblasti, která souvisí s konkrétním profilem (seznam oblastí pro každý profil je uveden v oznámení o výběrovém řízení, které je dostupné prostřednictvím níže uvedeného odkazu), a následnou alespoň šestiletou odbornou praxi, která přímo souvisí s náplní práce u zvoleného profilu. Alternativně musí mít zájemci vysokoškolské vzdělání v délce nejméně tří let v oblasti, která souvisí s konkrétním profilem, a následnou alespoň sedmiletou související odbornou praxi.

Pokud výše uvedená kritéria splňujete, pak hledáme právě vás.

Podrobné informace o požadavcích najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Přihlášky lze podávat od 20. května 2021.