Administratorer inden for sundhed og fødevaresikkerhed

Forside > Administratorer inden for sundhed og fødevaresikkerhed
Female doctor discussing during a conference with colleagues.

Er du ekspert med et indgående kendskab til sundhed eller fødevaresikkerhed? Hvis ja, så læs videre.

Europa-Kommissionen søger administratorer med ekspertise inden for sundhed og fødevaresikkerhed. Ansatte eksperter (lønklasse AD 7) vil hovedsagelig arbejde i Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed (GD SANTE). Udvalgte ansøgere inden for profil 1 og 2 vil hovedsagelig blive ansat i Bruxelles og Luxembourg, mens udvalgte ansøgere inden for profil 3 vil blive ansat i Grange (Irland).

Vi tilbyder muligheder til eksperter, der passer til en af de tre nedenstående jobprofiler. Bemærk venligst, at du kun kan tilmelde dig én profil.

  1. Politikudformning og lovgivning på sundhedsområdet: Dine vigtigste opgaver vil være at udvikle politik og lovgivning på sundhedsområdet og at gennemføre den eksisterende lovgivning. Du vil gennemføre forberedende socioøkonomiske undersøgelser og høre interessenter og medlemsstater. Du vil også varetage reguleringsopgaver inden for sundhed (herunder risikovurdering og krisestyring) og følge op på den videnskabelige udvikling på disse områder. Du vil forberede og deltage i forhandlinger og overvåge og anvende videnskabelig rådgivning fra relevante EU-agenturer.
     
  2. Politikudformning og lovgivning på fødevaresikkerhedsområdet: Dine vigtigste opgaver vil være at udvikle politik og lovgivning inden for fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd og plantesundhed og at gennemføre den eksisterende lovgivning. Du vil udføre forberedende socioøkonomiske undersøgelser og reguleringsopgaver, herunder risikovurdering og krisestyring. Du vil også forberede og deltage i forhandlinger og opfølgning af handelsordninger inden for fødevare- og fodersikkerhed. Du vil bidrage til EU's internationale reguleringsaktiviteter og handelspolitik, og du vil overvåge og anvende videnskabelig rådgivning fra relevante EU-agenturer.
     
  3. Audit, inspektion og evaluering på sundheds- og fødevaresikkerhedsområdet: Dine vigtigste opgaver vil være at gennemføre audits, inspektioner og evalueringer af resultaterne for nationale myndigheder og andre officielle organer med ansvar for bl.a. reguleringsmæssigt tilsyn og kontrol inden for fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd, plantesundhed og sundhedsbeskyttelse. Dine administrative opgaver omfatter udarbejdelse af audit- og evalueringsplaner, udarbejdelse af auditrapporter og bidrag til udvikling af politikker i lyset af resultaterne af disse audits.

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge din viden, forbedre dine kvalifikationer og udvikle din karriere. 

Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, ligebehandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

 

Har du det, der skal til?

For at søge skal du være EU-borger og have et indgående kendskab til et af de officielle EU-sprog og et tilfredsstillende kendskab til enten engelsk eller fransk.

Derudover skal du have en universitetsuddannelse af mindst fire års varighed inden for et fagområde med relevans for den valgte profil (du finder en liste over fagområder for hver profil i meddelelsen om udvælgelsesprøven på ansøgningssiderne nedenfor), efterfulgt af mindst seks års erhvervserfaring med direkte relevans for arbejdsopgaverne under den valgte profil. Alternativt skal du have en universitetsuddannelse af mindst tre års varighed inden for et fagområde med relevans for den specifikke profil, efterfulgt af mindst syv års relevant erhvervserfaring.

Hvis ovennævnte matcher din profil, så er du den, vi leder efter!

Du kan læse nærmere om kravene i meddelelsen om udvælgelsesprøven på ansøgningssiderne nedenfor.

Ansøgningsperioden starter den 20. maj 2021.