Hallintovirkamiehet terveyden ja elintarviketurvallisuuden alalla

Etusivu > Hallintovirkamiehet terveyden ja elintarviketurvallisuuden alalla
Female doctor discussing during a conference with colleagues.

Oletko terveyden tai elintarviketurvallisuuden asiantuntija? Jos näin on, lue eteenpäin!

Euroopan komissio hakee parhaillaan hallintovirkamiehiä, joilla on asiantuntemusta terveyden tai elintarviketurvallisuuden alalta. Palvelukseen otetut asiantuntijat (palkkaluokka AD 7) työskentelevät pääasiassa Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosastossa (SANTE)Asiantuntijaprofiileihin 1 ja 2 valituiksi tulleet ehdokkaat palkataan pääasiassa Brysseliin ja Luxemburgiin, kun taas asiantuntijaprofiilin 3 kilpailun läpäisseet hakijat palkataan Grangeen (Irlanti).

Tarjolla on töitä seuraavissa kolmessa asiantuntijaprofiilissa (huom. hakija voi hakea vain yhteen profiiliin):

  1. Terveysalan politiikka ja lainsäädäntö: Keskeisiin tehtäviin kuuluu terveysalan toimintapolitiikan ja lainsäädännön laatiminen ja voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpano. Lisäksi tehtäviin kuuluu valmistelevien sosioekonomisten selvitysten tekeminen, sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kuuleminen sekä sääntelytehtävät terveyteen liittyvillä eri aloilla (mukaan luettuina riskien arviointi ja kriisien hallinta) ja kyseisten alojen tieteellisen kehityksen seuranta. Muita tehtäviä ovat neuvottelujen valmisteleminen ja niihin osallistuminen sekä alan kannalta keskeisten EU:n virastojen antaman tieteellisen neuvonnan seuranta ja hyödyntäminen.
     
  2. Elintarviketurvallisuusalan politiikka ja lainsäädäntö: Keskeisiin tehtäviin kuuluu toimintapolitiikan ja lainsäädännön kehittäminen elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja kasvien terveyden aloilla sekä voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpano. Tehtäviin kuuluu myös valmistelevien sosioekonomisten selvitysten tekeminen sekä sääntelytehtävät, mukaan luettuina riskien arviointi ja kriisienhallinta, neuvottelujen valmisteleminen ja niihin osallistuminen sekä kauppajärjestelyjen seuranta elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden alalla. Muita tehtäviä ovat EU:n kansainvälisen sääntelytoiminnan ja kauppapolitiikan edistäminen sekä alan kannalta keskeisten EU:n virastojen antaman tieteellisen neuvonnan seuranta ja hyödyntäminen.
     
  3. Auditoinnit, tarkastukset ja arvioinnit terveys- ja elintarviketurvallisuusalalla: Keskeisiin tehtäviin kuuluu sellaisten kansallisten viranomaisten ja muiden virallisten yksiköiden toiminnan valvonnan, tarkastuksen ja arvioinnin suorittaminen, jotka vastaavat muun muassa lakisääteisestä valvonnasta elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, kasvien terveyden sekä terveyden suojelun aloilla. Hallinnollisiin tehtäviin kuuluu muun muassa tarkastus- ja arviointisuunnitelmien valmistelu, tarkastuskertomusten laatiminen sekä avustaminen politiikkojen kehittämisessä edellä mainittujen tarkastusten tulosten perusteella.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. 

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU:n kansalainen, ja hänellä on oltava perusteellinen taito yhdessä EU:n virallisessa kielessä sekä riittävä englannin tai ranskan kielen taito.

Lisäksi hakijalla on oltava vähintään nelivuotinen korkeakoulututkinto kyseiseen työntekijäprofiiliin liittyvältä alalta (kilpailuilmoituksessa ja jäljempänä olevista linkeistä avautuvilla hakusivuilla on luettelo aloista työntekijäprofiileittain) ja sen jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden työkokemus, joka liittyy valitun työntekijäprofiilin tehtäviin. Vaihtoehtoisesti hakijalla on oltava vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto kyseiseen työntekijänprofiiliin liittyvältä alalta ja sen jälkeen hankittu vähintään seitsemän vuoden työkokemus tehtäviin liittyvältä alalta.

Jos täytät nämä vaatimukset, voit olla etsimämme hakija!

Lisätietoa vaatimuksista on kilpailuilmoituksessa ja seuraavista linkeistä avautuvilla hakusivuilla.

Hakuaika alkaa 20. toukokuuta 2021.