Administratori za područje zdravlja i sigurnosti hrane

Početna stranica > Administratori za područje zdravlja i sigurnosti hrane
Female doctor discussing during a conference with colleagues.

Jeste li stručnjak s dobrim poznavanjem područja zdravlja i sigurnosti hrane? Ako je odgovor potvrdan, čitajte dalje.

Europska komisija (EK) traži administratore sa stručnim znanjem u području zdravlja i sigurnosti hrane. Zaposleni stručnjaci (razred AD7) uglavnom će raditi u Glavnoj upravi Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane (GU SANTE). Uspješni kandidati za 1. i 2. profil uglavnom će biti zaposleni u Bruxellesu i Luxembourgu, a kandidati za 3. profil zaposlit će se u Grangeu (Irska).

Poziv je upućen stručnjacima u nekom od ova tri profila. Mogu se prijaviti samo za jedan profil.

  1. Donošenje politika i propisa u području zdravlja: vaša glavna zadaća bit će razvoj politike i propisa u području zdravlja te provedba postojećih. Provodit ćete pripremna socioekonomska ispitivanja i savjetovati se s dionicima i državama članicama. Obavljat ćete regulatorne zadaće u raznim područjima zdravlja (među ostalima u području procjene rizika i upravljanja krizama) te pratiti razvoj znanstvenih istraživanja u tim područjima, Pripremat ćete i sudjelovati u pregovorima te pratiti i koristiti znanstvene savjete koje izdaju relevantne agencije EU-a.
     
  2. Donošenje politika i zakonodavstva u području sigurnosti hrane: vaša glavna zadaća bit će razvoj politike i propisa u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja te zdravlja bilja, kao i provedba postojećih propisa. Provodit ćete pripremna socioekonomska ispitivanja i obavljati regulatorne zadaće, uključujući procjenu rizika i upravljanje krizama. Pripremat ćete i sudjelovati u pregovorima i pratiti trgovinske aranžmane koji se odnose na sigurnost hrane i hrane za životinje. Sudjelovat ćete i u pripremi međunarodnih regulatornih aktivnosti i trgovinskih politika EU-a te pratiti i koristiti znanstvene savjete koje izdaju relevantne agencije EU-a.
     
  3. Revizija, inspekcija i evaluacija u području zdravlja i sigurnosti hrane: vaša glavna zadaća bit će revizija, inspekcija i evaluacija rada nacionalnih tijela i drugih službenih subjekata odgovornih za regulatorni nadzor i kontrolu područja kao što su sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje i dobrobit životinja, zdravlje bilja i zaštita zdravlja. Administrativni dio vašeg posla bit će priprema planova revizije i evaluacije, izrada revizorskih izvješća i pomoć u razvoju politika prema rezultatima tih revizija.

Zaposlenici institucija i agencija EU-a dio su velike stručne zajednice koja pruža brojne mogućnosti za proširivanje znanja, poboljšanje vještina i razvoj karijere. 

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti temeljna su načela EU-a i stoga EPSO nastoji svim kandidatima pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o našoj politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira dostupno je na stranici posvećenoj tim pitanjima.

 

Imate li kvalitete koje tražimo?

Za prijavu morate biti državljani države članice EU-a te imati temeljito znanje jednog službenog jezika EU-a i zadovoljavajuće znanje engleskog ili francuskog jezika.

Usto, morate imati diplomu barem četverogodišnjeg visokoškolskog studija iz područja povezanog s konkretnim profilom (popis područja prema profilu nalazi se u Obavijesti o natječaju, na stranicama za prijavu u nastavku), nakon koje ste stekli najmanje šest godina radnog iskustva izravno povezanog s opisom posla odabranog profila ili diplomu visokoškolskog studija iz područja povezanog s konkretnim profilom, u trajanju od najmanje tri godine nakon koje ste stekli najmanje sedam godina relevantnog radnog iskustva.

Ako ste se prepoznali, onda imate kvalitete koje tražimo!

Detaljne informacije o uvjetima za sudjelovanje dostupne su u Obavijesti o natječaju na stranicama za prijavu u nastavku.

Prijave se primaju od 20. svibnja 2021.