Sveikatos ir maisto saugos srities administratoriai

Pradžia > Sveikatos ir maisto saugos srities administratoriai
Female doctor discussing during a conference with colleagues.

Esate ekspertas, gerai išmanantis sveikatos arba maisto saugos sritį? Jei taip, skaitykite toliau.

Europos Komisija (EK) ieško administratorių, turinčių praktinės patirties sveikatos ir maisto saugos srityse. Įdarbinti specialistai (AD 7 lygio darbuotojai) daugiausia dirbs EK Sveikatos ir maisto saugos generaliniame direktorate (Sveikatos ir maisto saugos GD)1 ir 2 specializacijų laureatai visų pirma bus įdarbinti Briuselyje ir Liuksemburge, o 3 specializacijos laureatai – Greindže (Airija).

Siūlome darbą toliau nurodytų trijų specializacijų specialistams. Atkreipkite dėmesį į tai, kad paraišką galima teikti tik dėl vienos specializacijos.

  1. Sveikatos srities politikos formavimas ir teisėkūra. Jūsų pagrindinės užduotys bus formuoti sveikatos srities politiką ir rengti naujus bei įgyvendinti galiojančius šios srities teisės aktus. Turėsite atlikti parengiamuosius socioekonominius tyrimus ir konsultuotis su suinteresuotaisiais subjektais ir valstybėmis narėmis. Taip pat reikės vykdyti reguliavimo užduotis įvairiose sveikatos srityse (įskaitant rizikos vertinimą ir krizių valdymą) ir sekti šių sričių mokslinę raidą. Be to, teks rengtis deryboms ir jose dalyvauti, taip pat stebėti, kokias mokslines rekomendacijas teikia atitinkamos ES agentūros, ir į jas atsižvelgti.
     
  2. Maisto saugos srities politikos formavimas ir teisėkūra. Jūsų pagrindinės užduotys bus formuoti maisto ir pašarų saugos, gyvūnų sveikatos bei gerovės ir augalų sveikatos sričių politiką ir rengti naujus bei įgyvendinti galiojančius šių sričių teisės aktus. Turėsite atlikti parengiamuosius socioekonominius tyrimus ir vykdyti reguliavimo užduotis, įskaitant rizikos vertinimą ir krizių valdymą. Taip pat reikės rengtis deryboms ir jose dalyvauti, be to, teks stebėti, kaip vykdomi maisto ir pašarų saugos srities prekybos susitarimai. Turėsite prisidėti prie ES tarptautinės reguliavimo veiklos ir prekybos politikos, taip pat stebėti, kokias mokslines rekomendacijas teikia atitinkamos ES agentūros, ir į jas atsižvelgti.
     
  3. Sveikatos ir maisto saugos srities auditas, patikrinimai ir vertinimas. Jūsų pagrindinės užduotys bus atlikti nacionalinių institucijų ir kitų oficialių subjektų, atsakingų už teisės aktais nustatytą priežiūrą ir kontrolę tokiose srityse kaip maisto ir pašarų sauga, gyvūnų sveikata ir gerovė, augalų sveikata ir sveikatos apsauga, veiklos auditą, patikrinimus ir vertinimus. Turėsite vykdyti ir administracines pareigas, be kita ko, sudaryti audito ir vertinimo planus, rengti audito ataskaitas ir padėti formuoti politiką atsižvelgiant į auditų rezultatus.

Įsidarbinęs ES institucijoje ar agentūroje, įsiliesite į specialistų bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. 

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių suteikimas – pagrindiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba siekia visiems kandidatams užtikrinti vienodas galimybes, taikyti vienodo požiūrio principą ir sudaryti vienodas sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, rasite mūsų specialiame puslapyje.

 

Reikalavimai kandidatams

Paraiškas teikti gali ES piliečiai, labai gerai mokantys vieną iš oficialiųjų ES kalbų ir pakankamai gerai mokantys anglų arba prancūzų kalbą.

Be to, būtina turėti bent ketverių metų universitetinį su konkrečia specializacija susijusios srities išsilavinimą (su kiekviena specializacija susijusių sričių sąrašas pateikiamas pranešime apie konkursą, kurį galima rasti toliau nurodytame paraiškų puslapyje), po kurio įgyta bent šešerių metų profesinė patirtis, tiesiogiai susijusi su pasirinktos specializacijos pareigomis. Paraišką galima teikti ir turint bent trejų metų universitetinį su konkrečia specializacija susijusios srities išsilavinimą, po kurio įgyta bent septynerių metų atitinkama profesinė patirtis.

Jei atitinkate šiuos reikalavimus, ieškome būtent jūsų!

Išsami informacija apie reikalavimus pateikiama pranešime apie konkursą (žr. toliau nurodytus paraiškų puslapius).

Paraiškas galima teikti nuo 2021 m. gegužės 20 d.