Deskundigen (administrateurs, AD7) op het gebied van gezondheid en voedselveiligheid

Startseite > Deskundigen (administrateurs, AD7) op het gebied van gezondheid en voedselveiligheid
Female doctor discussing during a conference with colleagues.

Weet u alles van gezondheid of voedselveiligheid? Dan is dit misschien iets voor u.

De Europese Commissie (EC) is op zoek naar deskundigen op het gebied van gezondheid en voedselveiligheid. Geslaagde kandidaten (administrateurs, rang AD7) zullen vooral aan de slag gaan bij het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (DG SANTE). Geslaagde kandidaten voor de profielen 1 en 2 zullen voornamelijk komen te werken in Brussel en Luxemburg; die voor profiel 3 in Grange (Ierland).

Wij zoeken deskundigen die beantwoorden aan een van de onderstaande drie profielen. U kunt maar voor één profiel solliciteren!

  1. Beleid en wetgeving op het gebied van gezondheid: uw belangrijkste taken zijn het ontwikkelen van beleid en wetgeving op het gebied van gezondheid en het uitvoeren van bestaande wetgeving. U voert voorbereidende sociaaleconomische studies uit en overlegt met belanghebbende partijen en de lidstaten. Ook voert u regelgevende taken uit op verschillende gebieden met betrekking tot gezondheid (waaronder risicobeoordeling en crisisbeheer) en u volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen op deze gebieden. Ook het voorbereiden van en deelnemen aan onderhandelingen en het monitoren en toepassen van wetenschappelijk advies van de bevoegde EU-agentschappen behoren tot uw takenpakket.
     
  2. Beleid en wetgeving op het gebied van voedselveiligheid: uw belangrijkste taken zijn het ontwikkelen van beleid en wetgeving op het gebied van de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid, en het uitvoeren van bestaande wetgeving. U voert voorbereidende sociaaleconomische studies en regelgevende taken uit, waaronder risicobeoordeling en crisisbeheer. Ook het voorbereiden van en deelnemen aan onderhandelingen en het monitoren en toepassen van wetenschappelijk advies van de bevoegde EU-agentschappen behoren tot uw takenpakket. U draagt bij aan de internationale regelgeving en het handelsbeleid van de EU en volgt de handelsregelingen op het gebied van de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders.
     
  3. Audit, inspectie en evaluatie op het gebied van gezondheid en voedselveiligheid: uw belangrijkste taken zijn het uitvoeren van audits, inspecties en evaluaties van de prestaties van nationale overheden en andere officiële instanties zich bezighouden met toezicht op en controle van de regelgeving op het gebied van de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gezondheidsbescherming. Dit omvat administratieve taken zoals het voorbereiden van audit- en evaluatieplannen, het opstellen van auditverslagen en het helpen ontwikkelen van beleid in het licht van de auditresultaten.

Bij de EU-instellingen en ‑agentschappen werkt u samen met allerlei deskundigen en krijgt u alle kans om uw horizon te verbreden, uw vaardigheden te ontwikkelen en een mooie carrière op te bouwen. 

Respect voor culturele verscheidenheid en gelijke kansen zijn fundamentele waarden van de EU. Het Europees Bureau voor personeelsselectie geeft alle kandidaten dezelfde kansen, behandeling en mogelijkheden. Meer informatie over ons gelijkekansenbeleid en over het aanvragen van bijzondere voorzieningen bij de selectietests vindt u op onze infopagina over gelijke kansen.

 

Bent u de geknipte persoon?

Om te kunnen solliciteren moet u EU-burger zijn en een grondige kennis hebben van één van de officiële talen van de EU, en voldoende kennis van het Engels of Frans.

Daarnaast moet u een diploma hebben van een universitaire opleiding van ten minste vier jaar op een vakgebied dat verband houdt met het profiel (in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek vindt u per profiel welke studierichtingen in aanmerking komen), gevolgd door ten minste zes jaar relevante werkervaring. Indien u een diploma heeft van een universitaire opleiding van ten minste drie jaar op een vakgebied dat verband houdt met het profiel, moet u ten minste zeven jaar relevante werkervaring hebben opgedaan.

Misschien bent u dan wel degene die wij zoeken!

Meer informatie over de eisen vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek. Klik op de link hieronder .

U kunt solliciteren vanaf 20 mei 2021.