Administratori în domeniul sănătății și al siguranței alimentare.

Acasă > Administratori în domeniul sănătății și al siguranței alimentare.
Female doctor discussing during a conference with colleagues.

Sunteți un expert care are cunoștințe solide în domeniul sănătății sau al siguranței alimentare? Dacă da, atunci ați ajuns pe pagina potrivită.

Comisia Europeană (CE) caută administratori cu expertiză în domeniul sănătății și al siguranței alimentare. Experții recrutați (gradul AD 7) vor lucra în principal în cadrul Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) a CE. Candidații care au reușit la concursul pentru profilurile 1 și 2 vor fi recrutați în principal la Bruxelles și Luxemburg, iar laureații concursului pentru profilul 3 vor fi recrutați la Grange (Irlanda).

Le oferim oportunități experților care corespund unuia dintre cele trei profiluri de mai jos. Vă atragem atenția asupra faptului că nu vă puteți înscrie decât la un singur profil.

  1. Elaborarea politicilor și a legislației în domeniul sănătății: dacă veți fi recrutat, va trebui, în principal, să elaborați politici și legislație în domeniul sănătății și să puneți în aplicare legislația existentă. Veți efectua studii socioeconomice pregătitoare și veți consulta părțile interesate și statele membre. De asemenea, veți îndeplini sarcini de reglementare în diferite domenii ale sănătății (inclusiv evaluarea riscurilor și gestionarea crizelor) și veți urmări progresele științifice înregistrate în aceste domenii. Veți pregăti negocieri și veți participa la acestea și veți monitoriza și utiliza avizele științifice emise de agențiile relevante ale UE.
     
  2. Elaborarea politicilor și a legislației în domeniul siguranței alimentare: dacă veți fi recrutat, va trebui, în principal, să elaborați politici și legislație în domeniul siguranței alimentelor și a hranei pentru animale, al sănătății și bunăstării animalelor și al sănătății plantelor, precum și să puneți în aplicare legislația existentă. Veți efectua studii socioeconomice pregătitoare și veți îndeplini sarcini de reglementare, care includ evaluarea riscurilor și gestionarea crizelor. De asemenea, veți pregăti negocieri și veți participa la acestea și veți monitoriza acordurile comerciale din domeniul siguranței alimentelor și a hranei pentru animale. Veți contribui la activitățile internaționale de reglementare și la politicile comerciale ale UE și veți monitoriza și utiliza avizele științifice emise de agențiile relevante ale UE.
     
  3. Audit, inspecție și evaluare în domeniul sănătății și al siguranței alimentare: dacă veți fi recrutat, va trebui, în principal, să efectuați audituri, inspecții și evaluări ale performanței autorităților naționale și a altor entități oficiale responsabile de supravegherea și controlul reglementărilor în domenii precum siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și protecția sănătății. Sarcinile dumneavoastră administrative vor include pregătirea planurilor de audit și de evaluare, întocmirea rapoartelor de audit și contribuția la elaborarea politicilor pe baza rezultatelor acestor audituri.

Instituțiile și agențiile UE le oferă angajaților lor posibilitatea de a colabora cu experți din multiple domenii și de a-și îmbunătăți cunoștințele, competențele și cariera. 

Respectarea diversității culturale și promovarea șanselor egale se numără printre principiile fundamentale ale UE. Oficiul European pentru Selecția Personalului se străduiește să ofere egalitate de șanse, de tratament și de acces tuturor candidaților. Aflați cum puteți solicita ajustări speciale și care este politica noastră privind egalitatea de șanse pe pagina dedicată.

 

Îndepliniți toate condițiile?

Pentru a vă putea depune candidatura, trebuie să fiți cetățean al UE, să cunoașteți temeinic una dintre limbile oficiale ale UE și limba engleză sau franceză la nivel satisfăcător.

În plus, trebuie să fiți absolvent de studii universitare cu o durată de cel puțin 4 ani într-un domeniu legat de profilul ales (găsiți lista domeniilor pentru fiecare profil în anunțul de concurs, disponibil pe paginile pentru înscrieri de mai jos), urmate de o experiență profesională de cel puțin 6 ani care are legătură directă cu atribuțiile corespunzătoare profilului ales. Alternativa este să fiți absolvent de studii universitare cu o durată de cel puțin 3 ani într-un domeniu legat de profilul ales, urmate de o experiență profesională relevantă de cel puțin 7 ani.

Dacă profilul dumneavoastră corespunde acestor cerințe, vă așteptăm!

Pentru a vedea cerințele în detaliu, consultați anunțul de concurs de pe paginile noastre pentru înscrieri de mai jos.

Înscrierile încep la data de 20 mai 2021.