Upravni uslužbenci in uslužbenke na področju zdravja in varnosti hrane

Domača stran > Upravni uslužbenci in uslužbenke na področju zdravja in varnosti hrane
Female doctor discussing during a conference with colleagues.

Ste strokovnjak ali strokovnjakinja z dobrim poznavanjem zdravja ali varnosti hrane? Potem berite naprej.

Evropska komisija išče upravne uslužbence in uslužbenke s strokovnim znanjem na področju zdravja in varnosti hrane. Strokovnjakinje in strokovnjaki (razred AD 7), ki se bodo zaposlili, bodo večinoma delali na Generalnem direktoratu Evropske komisije za zdravje in varnost hrane. Uspešni kandidati oziroma kandidatke za profila 1 in 2 se bodo večinoma zaposlili v Bruslju in Luxembourgu, za profil 3 pa v kraju Grange na Irskem.

Ponujamo priložnosti strokovnjakom in strokovnjakinjam treh profilov, predstavljenih v nadaljevanju. Prijavite se lahko samo za en profil.

  1. Oblikovanje politik in predpisov na področju zdravja: vaši glavni nalogi bosta razvijanje politik in zakonodaje na področju zdravja ter izvajanje obstoječe zakonodaje. Izvajali boste pripravljalne socialno-ekonomske študije ter posvetovanja z deležniki in državami članicami. Poleg tega boste zadolženi za regulativne naloge na različnih področjih zdravja (vključno z oceno tveganja in kriznim upravljanjem) ter spremljanje znanstvenega razvoja na teh področjih. Pripravljali boste pogajanja in sodelovali v njih ter spremljali in uporabljali znanstvena mnenja pristojnih agencij EU.
     
  2. Oblikovanje politik in predpisov na področju varnosti hrane: vaši glavni nalogi bosta razvijanje politik in zakonodaje na področjih varnosti hrane in krme, zdravja in dobrobiti živali in zdravja rastlin ter izvajanje obstoječe zakonodaje. Zadolženi boste za pripravljalne socialno-ekonomske študije in regulativne naloge, vključno z oceno tveganja in kriznim upravljanjem. Poleg tega boste pripravljali pogajanja in sodelovali v njih ter spremljali trgovinske režime na področju varnosti hrane in krme. Prispevali boste k mednarodnim regulativnim dejavnostim in trgovinskim politikam EU ter spremljali in uporabljali znanstvena mnenja pristojnih agencij EU.
     
  3. Presoje, inšpekcijski pregledi in vrednotenje na področju zdravja in varnosti hrane: vaša glavna naloga bo izvajanje presoj, inšpekcijskih pregledov ter vrednotenja uspešnosti nacionalnih organov in drugih uradnih subjektov, pristojnih za regulativno spremljanje in nadzor na področjih, kot so varnost hrane in krme, zdravje in dobrobit živali, zdravje rastlin in varovanje zdravja. Med vašimi upravnimi nalogami bodo priprava načrtov za presoje in vrednotenje, pisanje poročil o presojah in pomoč pri razvoju politik na podlagi izsledkov teh presoj.

Institucije in agencije EU kot delodajalke ponujajo skupnost strokovnega znanja s široko paleto možnosti za učenje, izboljšanje spretnosti in razvoj poklicne poti. 

Spoštovanje kulturne raznolikosti in spodbujanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatkam in kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnave in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in postopku za uveljavljanje posebnih prilagoditev pri opravljanju izbirnih testov si lahko preberete na tej strani.

 

Pogoji za prijavo

Za prijavo morate imeti državljanstvo EU ter temeljito obvladati enega od uradnih jezikov EU, zadovoljivo pa še angleščino ali francoščino.

Poleg tega morate imeti končan vsaj štiriletni visokošolski študij smeri, povezane z zadevnim profilom (seznam smeri za posamezne profile najdete v razpisu natečaja na spodnjih straneh za prijavo), ki mu sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj, neposredno povezanih z nalogami izbranega profila. Druga možnost je končan vsaj triletni visokošolski študij smeri, povezane z zadevnim profilom, ki mu sledi vsaj 7 let ustreznih delovnih izkušenj.

Če to ustreza vašemu profilu, ste oseba, ki jo iščemo.

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na spodnjih straneh za prijavo.

Prijave se začnejo zbirati 20. maja 2021.