Handläggare inom hälsa och livsmedelssäkerhet

Förstasida > Handläggare inom hälsa och livsmedelssäkerhet
Female doctor discussing during a conference with colleagues.

Är du expert med stora kunskaper om folkhälsa eller livsmedelssäkerhet? Fortsätt att läsa om det stämmer in på dig.

EU-kommissionen söker just nu handläggare med expertis inom hälsa och livsmedelssäkerhet. De experter som anställs (i lönegrad AD 7) kommer i huvudsak att arbeta vid kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (GD Sante). Godkända sökande till profilerna 1 och 2 kommer främst att anställas i Bryssel och Luxemburg, medan godkända sökande till profil 3 kommer att anställas i Grange (Irland).

Vi söker experter som passar in på en av de tre profilerna nedan. Du får bara söka till en av profilerna.

  1. Utarbetande av politik och lagstiftning på folkhälsoområdet: dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att utforma politik och lagstiftning på hälsoområdet och att genomföra gällande lagstiftning. Du kan få göra förberedande socioekonomiska studier och samråda med berörda parter och EU-länderna. Du kan också få tillsynsuppgifter inom de olika områden som rör folkhälsa (t.ex. riskbedömning och krishantering) och följa den vetenskapliga utvecklingen på dessa områden. Andra arbetsuppgifter kan vara att förbereda och delta i förhandlingar och övervaka och använda vetenskapliga råd från relevanta EU-organ.
     
  2. Utarbetande av politik och lagstiftning inom området livsmedelssäkerhet: dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att utforma politik och lagstiftning om livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd samt att genomföra gällande lagstiftning. Du kan få göra förberedande socioekonomiska studier och ha tillsynsuppgifter, bl.a. riskbedömning och krishantering. Andra arbetsuppgifter kan vara att förbereda och delta i förhandlingar och följa upp handelsordningar om livsmedels- och fodersäkerhet. Dessutom kan du få bidra till EU:s internationella tillsynsverksamhet och handelspolitik, och övervaka och använda vetenskapliga råd från relevanta EU-organ.
     
  3. Revision, inspektion och utvärdering inom området hälsa och livsmedelssäkerhet: dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att genomföra revisioner, inspektioner och utvärderingar av nationella myndigheter och andra offentliga organ som ansvarar för tillsyn och kontroll inom livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och hälsoskydd. I dina administrativa uppgifter ingår att ta fram revisions- och utvärderingsplaner och revisionsrapporter och hjälpa till att utveckla strategier mot bakgrund av resultaten av dessa revisioner.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. 

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

 

Är du den vi söker?

För att kunna ansöka måste du vara EU-medborgare och ha fördjupade kunskaper i ett av EU:s officiella språk och tillfredsställande kunskaper i engelska eller franska.

Du ska dessutom ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år i ett ämne med anknytning till den specifika profilen (du hittar en lista över ämnen för varje profil i meddelandet om uttagningsprov som finns på ansökningssidorna nedan), följt av minst sex års yrkeserfarenhet som är direkt relevant för arbetsuppgifterna för den valda profilen. Alternativt kan du ha en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år i ett ämne med anknytning till den specifika profilen, följt av minst sju års relevant yrkeserfarenhet.

Om det här stämmer på dig, kan du vara den vi söker!

Du kan läsa mer om kraven i meddelandet om uttagningsprov som du hittar på våra ansökningssidor.

Du kan söka från den 20 maj 2021.