Administrátoři v oboru námořních záležitostí a rybolovu

Úvod > Administrátoři v oboru námořních záležitostí a rybolovu

Jste odborníkem z oboru námořních záležitostí a rybolovu a uvažujete o kariéře v mezinárodní organizaci?

EU hledá vysoce kvalifikované administrátory (AD6) v oboru námořních záležitostí a rybolovu. Přijatí odborníci budou pracovat především v Generálním ředitelství Evropské komise pro námořní záležitosti a rybolov (GŘ MARE).

Jako administrátor v oblasti námořních záležitostí a rybolovu budete přispívat k rozvoji a provádění politiky v těchto oblastech: Společná rybářská politika, správa oceánů (včetně mořského práva) a námořní politiky (veškerá odvětví a odvětví související s oceány, moři a pobřežními oblastmi, ať už se nacházejí v moři nebo na pevnině).

Vaším úkolem může být vytvářet, provádět, monitorovat a hodnotit politiky a právní předpisy EU a účastnit se mezinárodních a interinstitucionálních jednání. Dále můžete být pověřen koordinací v otázkách mezinárodní správy oceánů, námořní bezpečnosti a dohledem a prováděním nového přístupu k udržitelné modré ekonomice. Můžete také provádět audity, ověřování a inspekce rybolovu a spolupracovat s vědeckými a akademickými organizacemi, výbory a ústavy v oblasti rybolovu a/nebo správy oceánů.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. Multikulturní, mezinárodní a různorodé týmy, z nichž se skládají orgány EU, společně pracují ve prospěch přibližně 450 milionů občanů v EU i mimo ni.

K základním zásadám EU patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na této internetové stránce.

 

Máte k této práci předpoklady?

Jste-li občanem EU a hovoříte alespoň dvěma úředními jazyky EU: požaduje se důkladná znalost jednoho jazyka a uspokojivá znalost dalšího jazyka.

Kromě toho musíte mít: Buď vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 4 let a následně nejméně tříletá odborná praxe přímo související s náplní práce v rámci nabízené pozice, nebo vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 3 let s nejméně čtyřletou odbornou praxí přímo související s náplní práce v rámci daného pracovního profilu.

Podrobné informace o požadavcích najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Přihlášky lze podávat od 9. prosince 2021.

Infographic showing 4 elements: Eligibility requirements: university degree & professional experience, Application via EPSO account by 11/01/2022, Tests: Reasoning tests & Assessment centre (case study, interviews), Selection of 86 successful candidates