Administrateurs op het gebied van maritieme zaken en visserij

Startseite > Administrateurs op het gebied van maritieme zaken en visserij

Bent u een deskundige op het gebied van maritieme zaken en visserij en hebt u interesse in een internationale carrière?

De EU is op zoek naar hooggekwalificeerde administrateurs (AD6) op het gebied van maritieme zaken en visserij. De aangeworven deskundigen zullen voornamelijk werkzaam zijn bij het directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij (DG MARE) van de Europese Commissie.

Als administrateur op het gebied van maritieme zaken en visserij werkt u mee aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op de volgende gebieden: het gemeenschappelijk visserijbeleid, oceaangovernance (inclusief zeerecht) en maritiem beleid (alle industrieën en sectoren die verband houden met oceanen, zeeën en kusten, ongeacht of deze in het mariene milieu of op het land zijn gevestigd).

Het is ook mogelijk dat u EU-beleid en -wetgeving kunt ontwikkelen, uitvoeren, monitoren en evalueren en dat u zal deelnemen aan internationale en interinstitutionele onderhandelingen. Uw taken kunnen voorts ook betrekking hebben op coördinatie op het gebied van internationale oceaangovernance, maritieme veiligheid en maritiem toezicht en de uitvoering van de nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie. U moet mogelijk ook audits, verificaties en inspecties van de visserij uitvoeren en contacten onderhouden met wetenschappelijke instanties, comités en instituten op het gebied van visserij en/of oceaangovernance.

Bij de EU-instellingen en ‑agentschappen werkt u samen met allerlei deskundigen en krijgt u alle kans om uw horizon te verbreden, uw vaardigheden te ontwikkelen en een mooie carrière op te bouwen. In een gevarieerd, multicultureel en internationaal team zet u zich samen met uw collega's in voor de ongeveer 450 miljoen burgers van de EU en ook voor de wereld daarbuiten.

Respect voor culturele verscheidenheid en gelijke kansen zijn fundamentele waarden van de EU. Het Europees Bureau voor personeelsselectie geeft alle kandidaten dezelfde kansen, behandeling en mogelijkheden. Meer informatie over ons gelijkekansenbeleid en over het aanvragen van bijzondere voorzieningen bij de selectietests vindt u op onze infopagina over gelijke kansen.

 

Bent u de juiste persoon?

Bent u EU-burger en kent u ten minste twee officiële EU-talen – één taal grondig en een andere behoorlijk goed –, dan bent u misschien de persoon die wij zoeken.

U moet bovendien beschikken over: Een universitair diploma van ten minste 4 jaar studies, gevolgd door ten minste 3 jaar werkervaring die rechtstreeks verband houdt met de taken van het profiel, of een universitair diploma van ten minste 3 jaar studies, gevolgd door ten minste 4 jaar werkervaring die rechtstreeks verband houdt met de taken van het profiel.

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek op de pagina hieronder.

U kunt solliciteren vanaf 9 december 2021.

Infographic showing 4 elements: Eligibility requirements: university degree & professional experience, Application via EPSO account by 11/01/2022, Tests: Reasoning tests & Assessment centre (case study, interviews), Selection of 86 successful candidates