Administratori în domeniul afacerilor maritime și al pescuitului

Acasă > Administratori în domeniul afacerilor maritime și al pescuitului

Sunteți expert în domeniul afacerilor maritime și al pescuitului și vă interesează o carieră internațională?

UE caută administratori (AD 6) cu înaltă calificare în domeniul afacerilor maritime și al pescuitului. Experții recrutați vor lucra în principal în cadrul Direcției Generale Afaceri Maritime și Pescuit a Comisiei Europene (DG MARE).

În calitate de administrator în domeniul afacerilor maritime și pescuitului, veți contribui la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor în următoarele domenii: politica comună în domeniul pescuitului, guvernanța oceanelor (inclusiv dreptul mării) și politicile maritime (toate industriile și sectoarele legate de oceane, mări și zone de coastă, indiferent dacă acestea țin de mediul marin sau de mediul terestru).

Vi s-ar putea cere, de asemenea, să elaborați, să puneți în aplicare, să monitorizați și să evaluați politicile și legislația UE și să participați la negocieri internaționale și interinstituționale. Printre sarcinile dumneavoastră se pot număra și coordonarea aspectelor legate de guvernanța internațională a oceanelor, de securitatea și supravegherea maritimă, precum și de punerea în aplicare a noii abordări privind economia albastră sustenabilă. De asemenea, vi s-ar putea cere să efectuați audituri, verificări și inspecții în domeniul pescuitului și să colaborați cu organisme, comitete și institute științifice din domeniul pescuitului și/sau al guvernanței oceanelor.

Instituțiile și agențiile UE le oferă angajaților lor posibilitatea de a colabora cu experți din multiple domenii și de a-și îmbunătăți cunoștințele, competențele și cariera. Echipele multiculturale, internaționale și diverse care alcătuiesc instituțiile UE lucrează pentru binele celor circa 450 de milioane de cetățeni ai UE, dar și al omenirii, în general.

Respectarea diversității culturale și promovarea șanselor egale se numără printre principiile fundamentale ale UE. Oficiul European pentru Selecția Personalului se străduiește să ofere egalitate de șanse, de tratament și de acces tuturor candidaților. Aflați cum puteți solicita ajustări speciale și care este politica noastră privind egalitatea de șanse.

 

Îndepliniți toate condițiile?

Trebuie să fiți cetățean al UE și să cunoașteți cel puțin două limbi oficiale ale UE – una temeinic și una la nivel satisfăcător.

În plus, trebuie să aveți: fie o diplomă care să ateste că ați absolvit studii universitare cu o durată de cel puțin 4 ani, urmate de o experiență profesională de cel puțin 3 ani într-un domeniu legat în mod direct de atribuțiile asociate acestui profil, fie o diplomă care să ateste că ați absolvit studii universitare cu o durată de cel puțin 3 ani, urmate de o experiență profesională de cel puțin 4 ani într-un domeniu legat în mod direct de atribuțiile asociate profilului.

Pentru a vedea cerințele în detaliu, consultați Anunțul de concurs de pe pagina noastră pentru înscrieri de mai jos.

Înscrierile încep pe 9 decembrie 2021.

Infographic showing 4 elements: Eligibility requirements: university degree & professional experience, Application via EPSO account by 11/01/2022, Tests: Reasoning tests & Assessment centre (case study, interviews), Selection of 86 successful candidates