Администратори в областта на общественото здравеопазване

Home > Администратори в областта на общественото здравеопазване

Вие сте специалист в областта на общественото здраве, който търси вълнуваща нова възможност за кариера в институциите на ЕС? Европейската комисия търси талантливи и мотивирани специалисти по здравеопазване и безопасност на храните в областите одит, инспекция и оценка, както и специалисти по безопасност на храните в областите политика и законодателство.

Администраторите в областта на здравеопазването и безопасността на храните извършват и управляват одити, подготвят доклади и технически въпроси, а също така поддържат професионалните и научните знания в тази област.

Администраторите в областта на политиката и законодателството разработват политики и законодателство, прилагат и управляват съществуващото законодателство, изпълняват регулаторни задачи, включително оценки на риска, и извършват мониторинг на търговски споразумения.

Работата в институциите на ЕС изисква голяма находчивост, издръжливост и бързина на ума, като в замяна предлага богати възможности за разширяване на вашето обучение, подобряване на уменията и развитие на кариерата. Ще работите в мултикултурни, международни и разнородни екипи в полза на повече от 500 милиона граждани в Европа и извън нея.

Хора седят и разговарят до компютър.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на Европейския съюз и ние се стремим да осигуряваме равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални улеснения за тестовете за подбор за кандидатите с увреждания и специални потребности на страницата ни относно равните възможности.

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — регистрацията започва на 15 март 2018 г.

 

Притежавате ли това, което е необходимо?

Преди да кандидатствате е важно да обмислите внимателно дали кариерата в институциите на ЕС е правилният избор за вас. Въпросникът „Кариера в институциите на ЕС — дали това е за мен?“ ще ви даде реалистична представа дали отговаряте на високите стандарти, необходими за успех в конкурса.

Необходимо е да имате диплома за завършено висше образование с продължителност поне три години по специалност от значение и най-малко четири години професионален опит в областта. Освен това трябва да сте гражданин на страна от ЕС и да владеете добре два европейски езика. Един от следните езици: английски, френски, немски или италиански и втори език измежду 24-те официални езика на ЕС.

 

Общ преглед на „Администратори в областта на общественото здраве“Кандидатура

Тестове на компютър (CBT)

Център за оценяване

Списък на издържалите конкурса

Запознайте се с профила „Здраве и безопасност на храните — одит, инспекция и оценка“

 

 

Запознайте се с профила „Безопасност на храните — политика и законодателство“