Administrátoři v oboru veřejného zdraví

Úvod > Administrátoři v oboru veřejného zdraví

Pracujete jako specialista v oboru veřejného zdraví a zajímala by vás práce v institucích EU? Evropská komise hledá vysoce talentované a motivované odborníky na veřejné zdraví a bezpečnost potravin, a to v oblasti auditu, inspekce a hodnocení, a také odborníky na bezpečnost potravin v oblasti tvorby politiky a právních předpisů.

Administrátoři v oboru veřejného zdraví a bezpečnosti potravin provádějí audity, připravují zprávy a technické podklady a dále si rozšiřují své odborné a vědecké poznatky v tomto oboru.

Administrátoři v oblasti tvorby politiky a právních předpisů se zabývají jejich rozvojem, prováděním a řízením stávajících právních předpisů a také prováděním regulačních úkolů (včetně posuzování rizik) a monitorováním obchodních dohod.

Pracovníci orgánů EU musí disponovat značnou měrou představivosti, odolnosti a pohotovosti, evropské instituce jim však zároveň nabízejí řadu příležitostí k tomu, aby si dále rozšiřovali své znalosti, prohlubovali dovednosti a aby se jejich kariéra dále rozvíjela. Budete pracovat v mezinárodním, multikulturním kolektivu, který usiluje o zlepšení životní úrovně více než 500 milionů obyvatel v Evropě a také mimo ni.

Muž a žena rozmlouvají u pracovního stolu

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto vždy usilujeme o dodržování těchto zásad a stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o naší politice rovných příležitostí a tom, jak požádat o zvláštní opatření při výběrových testech pro uchazeče se zdravotním postižením a zvláštními potřebami, najdete na našich internetových stránkách.

Nenechte si ujít tuto skvělou pracovní příležitost. Přihlášky můžete posílat od 15. března 2018.

 

Máte k této práci předpoklady?

Než podáte přihlášku, důkladně se zamyslete, zda je pro vás kariéra v institucích EU tou správnou volbou. Díky dotazníku „Je kariéra v EU pro mě?“ získáte představu o tom, zda je pravděpodobné, že splníte náročné požadavky výběrového řízení.

Musíte mít dokončené vysokoškolské vzdělání v délce alespoň tří let v příslušném oboru a minimálně čtyřletou odbornou praxi v oboru. Kromě toho musíte mít občanství EU a dobře ovládat dva evropské jazyky, z nichž jeden musí být angličtina, francouzština, němčina nebo italština a druhý jazyk může být kterýkoli další z 24 úředních jazyků EU.

 

Administrátoři v oboru veřejného zdraví – přehledPřihláška

Testy na počítači

Hodnotící centrum

Rezervní seznam

Podat přihlášku na profil „Zdraví a bezpečnost potravin – audit, inspekce a hodnocení“

 

 

Podat přihlášku na profil „Bezpečnost potravin – politika a právní předpisy“