Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της δημόσιας υγείας

Home > Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της δημόσιας υγείας

Είστε ειδικός του τομέα της δημόσιας υγείας και αναζητάτε μια νέα ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία στα όργανα της ΕΕ; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά ιδιαίτερα ικανούς και αφοσιωμένους ειδικούς του τομέα της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων όσον αφορά ελέγχους, επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις, καθώς και ειδικούς του τομέα της ασφάλειας τροφίμων όσον αφορά θέματα πολιτικής και νομοθεσίας.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων διενεργούν και εποπτεύουν ελέγχους, καταρτίζουν εκθέσεις, εξετάζουν τεχνικά ζητήματα και διατηρούν επαφή με τις εξελίξεις σχετικά με τις επαγγελματικές και επιστημονικές γνώσεις στον τομέα.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της πολιτικής και της νομοθεσίας εκπονούν την πολιτική και τη νομοθεσία, εφαρμόζουν και διαχειρίζονται την υπάρχουσα νομοθεσία και διεκπεραιώνουν τα τρέχοντα καθήκοντα, για παράδειγμα, αξιολογήσεις κινδύνου και παρακολούθηση εμπορικών συμφωνιών.

Τα όργανα της ΕΕ απαιτούν μεγάλη επινοητικότητα, αντοχή και πνευματική εγρήγορση, αλλά παράλληλα σας προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για διεύρυνση των γνώσεων, ενίσχυση των δεξιοτήτων και εξέλιξη της σταδιοδρομίας σας. Θα εργάζεστε στο πλαίσιο διεθνών ομάδων που χαρακτηρίζονται από πολυπολιτισμικότητα και πολυμορφία, με σκοπό τη βελτίωση της ζωής 500 εκατομμυρίων και πλέον πολιτών της ΕΕ.

Άτομα γύρω από έναν υπολογιστή.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής για υποψηφίους με αναπηρία και με ειδικές ανάγκες θα βρείτε στην ιστοσελίδα για τις ίσες ευκαιρίες.

Μη χάσετε αυτή την εκπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 15 Μαρτίου 2018.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Προτού υποβάλετε αίτηση, πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά κατά πόσο η σταδιοδρομία στην ΕΕ είναι η σωστή επιλογή για εσάς. Το ερωτηματολόγιο «Σταδιοδρομία στην ΕΕ: είναι για μένα;» θα σας βοηθήσει να διαπιστώσετε κατά πόσο είστε πράγματι σε θέση να ανταποκριθείτε με επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις αυτού του διαγωνισμού.

Θα πρέπει να διαθέτετε πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σε συναφές θέμα, καθώς και τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, θα πρέπει να είστε υπήκοος χώρας μέλους της ΕΕ και να γνωρίζετε καλά δύο από τις γλώσσες της ΕΕ. Μία από τις παρακάτω γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή ιταλικά, καθώς και μία ακόμη γλώσσα από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

 

 

Συνοπτική παρουσίαση του διαγωνισμού για διοικητικούς υπαλλήλους στον τομέα της δημόσιας υγείαςΥποψηφιότητα

Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (CBT)

Κέντρο αξιολόγησης

Εφεδρικός κατάλογος

Προφίλ «Υγεία και ασφάλεια τροφίμων - έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση»

 

 

Προφίλ «Ασφάλεια τροφίμων - πολιτική και νομοθεσία»