Rahvatervise valdkonna administraatorite ametikoht

Avaleht > Rahvatervise valdkonna administraatorite ametikoht

Olete rahvatervise spetsialist ja otsite uut põnevat karjääri ELi institutsioonides? Euroopa Komisjon otsib andekaid ja motiveeritud tervise ja toiduohutuse spetsialiste auditeerimise, kontrollimise ja hindamise alal ning toiduohutuse spetsialiste tegevuspõhimõtete ja õigusaktide väljatöötamise alal.

Tervise ja toiduohutuse administraatorite ülesannete hulka kuulub auditite juhtimine, aruannete ja tehniliste üksikasjade ettevalmistamine ning kutse- ja teadusalaste teadmiste haldamine.

Poliitika ja õigusloome administraatorite ülesannete hulka kuulub tegevuspõhimõtete ja õigusaktide väljatöötamine, kehtivate õigusaktide rakendamine ja haldamine, regulatiivne töö, sealhulgas riskihindamine, samuti kaubanduslepingute seire.

ELi institutsioonides töötamiseks on vaja olla leidlik, vastupidav ja nutikas. Samal ajal annavad need töökohad ka mitmesuguseid võimalusi teadmiste avardamiseks, oskuste täiustamiseks ja karjääri kujundamiseks. Hakkate kuuluma mitmekultuurilistesse, rahvusvahelistesse ja mitmekesistesse meeskondadesse, mis teevad tööd üle 500 miljoni kodaniku heaks ELis ja kaugemal.

Inimesed istuvad arvuti juures ja arutlevad.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning EPSO püüab tagada võrdsed võimalused ning võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ning puude või erivajadustega kandidaatide võimaluste kohta taotleda valikumenetluse jaoks eritingimusi leiate meie veebilehelt, mis käsitleb võrdseid võimalusi.

Ärge laske seda suurepärast karjäärivõimalust käest – registreerimine algab 15. märtsil 2018.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Enne kandideerimist soovitame teil järele mõelda, kas töökoht ELi institutsioonides on teie jaoks õige valik. Küsimustik „Minu karjäär ELis“ annab teile reaalse pildi sellest, kui suur on tõenäosus, et vastate konkursil esitatavatele kõrgetele nõudmistele.

Teil peab olema vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendav diplom ametiülesannetega seotud erialal ning vähemalt neli aastat erialast töökogemust. Peale selle peate olema ELi riigi kodanik ja oskama hästi kahte Euroopa keelt. Üks neist peab olema kas inglise, prantsuse, saksa või itaalia keel ning teine üks 24 ametlikust ELi keelest.

 

Rahvatervise valdkonna administraatorite ametikoha tutvustusKandideerimisavaldus

Arvutipõhised testid

Hindamiskeskus

Reservnimekiri

Tehke algust ja looge profiil „Tervis ja toiduohutus – auditeerimine, kontrollimine ja hindamine“

 

 

Tehke algust ja looge profiil „Toiduohutus – tegevuspõhimõtted ja õigusaktid“