Riarthóirí i réimse na sláinte poiblí

Etusivu > Riarthóirí i réimse na sláinte poiblí

An speisialtóir ar an tsláinte phoiblí thú a bhfuil gairmréim nua shuimiúil á lorg agat in institiúidí an Aontais Eorpaigh? Tá an Coimisiún Eorpach ag lorg speisialtóirí ar shláinte agus sábháilteacht bhia, atá cumasach ardspreagtha, i réimse na hiniúchóireachta, na cigireachta agus na meastóireachta, agus speisialtóirí ar shábháilteacht bhia i réimse an bheartais agus na reachtaíochta.

Bíonn speisialtóirí ar shláinte agus sábháilteacht bhia i bhfeighil ar iniúchtaí a dhéanamh, ullmhaíonn siad tuarascálacha agus ábhar teicniúil agus bíonn orthu an t-eolas gairmiúil agus eolaíoch atá acu ar an réimse a choinneáil bord ar bord leis an aimsir.

Bíonn sé de chúram ar riarthóirí beartais agus reachtaíochta beartais agus reachtaíocht a cheapadh, an reachtaíocht atá ann cheana a chur chun feidhme agus a bhainistiú, cúraimí rialála, ar nós measúnú riosca, a dhéanamh agus monatóireacht a dhéanamh ar chomhaontuithe trádála.

Más mian leat a bheith ag obair in institiúidí an Aontais, ní foláir duit a bheith an-ionnúsach, an-fhuinniúil agus an-bheo-intinneach. Agus má fhaigheann tú post sna hinstitiúidí céanna beidh mórchuid deiseanna agat foghlaim a dhéanamh, scileanna a shealbhú agus dul chun cinn gairmréime a dhéanamh. Beidh tú ag obair le daoine eile i dtimpeallacht ilchultúrtha idirnáisiúnta ilchineálach chun leas os cionn 500 milliún saoránach agus daoine eile nach iad a dhéanamh.

Daoine suite ina aice le ríomhaire ag caint.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna agus déanaimid ár ndícheall féachaint chuige go bhfuil na deiseanna céanna ag na hiarratasóirí uile, go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar ár seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach deiseanna comhionanna faoinár mbeartas deiseanna comhionanna agus faoin gcaoi ar féidir le hiarrthóirí atá faoi mhíchumas agus a bhfuil riachtanais speisialta acu socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha.

Ná caill an deis ghairme iontach seo – osclófar an clárú an 15 Márta 2018.

 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Sula ndéanfaidh tú iarratas ar an gcomórtas, is ceart duit fiafraí díot féin an oirfeadh gairmréim san Aontas duit. Tá ceistneoir ann ar a dtugtar "Gairm domsa gairm san Aontas Eorpach?" agus ba cheart go dtabharfadh sé léargas maith duit ar a dhóiche atá sé go mbainfidh tú amach an t-ardchaighdeán is gá sa chomórtas.

Chun a bheith incháilithe do na poist seo, ní mór duit cúrsa ollscoile trí bliana ar a laghad a bheith agat agus céim bainte amach dá bharr in ábhar ábhartha, agus ceithre bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin sa réimse seo. Sa bhreis air sin, ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas agus ní mór eolas maith a bheith agat ar dhá cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais. Ceann amháin de na teangacha seo: Béarla, Fraincis, Gearmáinis nó Iodáilis, agus dara teanga ar cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais í.

 

Achoimre ar Riarthóirí i réimse na sláinte poiblíAn t-iarratas

Trialacha ar ríomhaire

Ionad Measúnaithe

Painéal

Eolas faoin bpróifíl "Sláinte agus sábháilteacht bhia - iniúchóreacht, cigireacht agus meastóireacht

 

 

Eolas faoin bpróifíl "Sábháilteacht bhia - beartas agus reachtaíocht"