Administratori u području zaštite javnog zdravlja

Home > Administratori u području zaštite javnog zdravlja

Stručnjak ste u području zaštite javnog zdravlja i tražite uzbudljivu novu karijeru u institucijama EU-a? Europska komisija traži vrsne i motivirane stručnjake za zdravlje i sigurnost hrane u području revizije, inspekcije i evaluacije te stručnjake za sigurnost hrane u području politike i zakonodavstva.

Administratori u području zdravlja i sigurnosti hrane provode i vode revizije, izrađuju izvješća i tehničke dokumente te rade na održavanju stručnog znanja i znanstvenih spoznaja iz tog područja.

Administratori u području politika i zakonodavstva rade na izradi politike i zakonodavstva, provode postojeće zakonodavstvo i upravljaju njime, obavljaju regulatorne zadaće, uključujući procjene rizika, te prate trgovinske sporazume.

Rad u institucijama EU-a zahtijeva veliku snalažljivost, otpornost i mentalnu prilagodljivost, no ujedno vam pruža širok raspon mogućnosti za proširivanje znanja, poboljšavanje vještina i razvoj karijere. Svojim ćete radom u multikulturnim, međunarodnim i raznolikim timovima doprinijeti poboljšanju života više od 500 milijuna ljudi u Europi i izvan nje.

Ljudi sjede i razgovaraju uz računalo.

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti za sve temeljna su načela EU-a i stoga svim kandidatima nastojimo pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira za kandidate s invaliditetom i posebnim potrebama pronaći ćete na našoj stranici o jednakim mogućnostima.

Nemojte propustiti ovu fantastičnu priliku za razvoj svoje karijere! Prijave se otvaraju 15. ožujka 2018.

 

Imate li kvalitete koje tražimo?

Prije nego što se prijavite, važno je da razmislite je li karijera u institucijama EU-a pravi izbor za vas. S pomoću upitnika „Je li karijera u EU-u za mene?” dobit ćete realnu predodžbu o tome imate li kvalitete potrebne za uspjeh na ovom natječaju.

Morate imati diplomu sveučilišnog studija u trajanju od najmanje tri godine iz područja relevantnog za poslove radnog mjesta te najmanje četiri godine radnog iskustva u relevantnom području, stečenog nakon diplome. Usto, morate biti državljanin jedne od država članica EU-a te dobro vladati najmanje dvama europskim jezicima, i to engleskim, francuskim, njemačkim ili talijanskim te još jednim službenim jezikom EU-a.

 

Pregled natječaja Administratori u području zaštite javnog zdravljaPrijava

Računalni testovi

Testovi centra za procjenu

Popis uspješnih kandidata

Ispunite profil „Zdravlje i sigurnost hrane – revizija, inspekcija i evaluacija”

 

 

Ispunite profil „Sigurnost hrane – politika i zakonodavstvo”