Administratorzy w dziedzinie zdrowia publicznego

Strona główna > Administratorzy w dziedzinie zdrowia publicznego

Jesteś specjalistą od zdrowia publicznego? Szukasz nowej, ciekawej i ambitnej pracy w instytucjach UE? Komisja Europejska poszukuje wysoce utalentowanych i zmotywowanych specjalistów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa żywności, którzy będą odpowiadać za audyt, kontrolę i ocenę w tej dziedzinie, a także specjalistów w zakresie bezpieczeństwa żywności, którzy będą zajmować się kształtowaniem polityki i opracowywaniem przepisów.

Administratorzy ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności przeprowadzają i nadzorują audyty, sporządzają sprawozdania, przygotowują dokumentację techniczną oraz śledzą na bieżąco stan wiedzy zawodowej i naukowej w tej dziedzinie.

Administratorzy ds. polityki i prawodawstwa opracowują strategie polityczne i akty ustawodawcze, wdrażają obowiązujące prawodawstwo i zarządzają nim, wykonują zadania regulacyjne, w tym przeprowadzane oceny ryzyka, oraz monitorują umowy handlowe.

Instytucje europejskie wymagają od kandydatów dużej zaradności i odporności oraz wysokiego potencjału intelektualnego; w zamian zapewniają bogate możliwości dokształcania się, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery. Oferujemy pracę w międzynarodowych, wielokulturowych i zróżnicowanych wewnętrznie zespołach, dzięki której można mieć wpływ na życie 500 milionów obywateli UE w Europie i poza nią.

Pracownicy rozmawiający przed komputerem

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób kandydaci niepełnosprawni i mający specjalne potrzeby mogą zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do ich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie na temat równych szans.

Nie przegap tej fantastycznej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia przyjmujemy od 15 marca 2018 r.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Zanim wypełnisz zgłoszenie, powinieneś poważnie zastanowić się, czy na pewno chcesz się starać o pracę w instytucjach UE. Dzięki kwestionariuszowi „Czy kariera w UE to coś dla mnie?” będziesz mógł realnie ocenić, czy jesteś w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym kandydatom uczestniczącym w tym konkursie.

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia co najmniej trzyletnich studiów wyższych w odpowiedniej dziedzinie oraz co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie, zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu. Muszą też być obywatelami UE i dobrze znać dwa języki europejskie. Pierwszy z tych języków musi być językiem angielskim, francuskim, niemieckim lub włoskim, a drugi – jednym z 24 języków urzędowych UE.

 

Konkurs na administratorów w dziedzinie zdrowia publicznego: kolejne etapyZgłoszenie

CTesty komputerowe

Ocena zintegrowana

Lista rezerwowa

Wyślij zgłoszenie dotyczące profilu „Zdrowie i bezpieczeństwa żywności – audyt, kontrola i ocena”

 

 

Wyślij zgłoszenie dotyczące profilu „Bezpieczeństwo żywności – polityka i prawodawstwo”