Administrátori v oblasti verejného zdravia

Home > Administrátori v oblasti verejného zdravia

Ste odborník v oblasti verejného zdravia a láka vás nová zaujímavá kariéra v inštitúciách EÚ? Európska komisia hľadá vysoko talentovaných a motivovaných odborníkov v oblasti zdravia a bezpečnosti potravín so špecializáciou na audit, inšpekcie a hodnotenia, ako aj odborníkov v oblasti bezpečnosti potravín so špecializáciou na politiku a legislatívu.

Administrátori v oblasti zdravia a bezpečnosti potravín uskutočňujú a vedú audity, pripravujú správy, riešia odborné záležitosti a zabezpečujú udržiavanie odborných a vedeckých poznatkov v tejto oblasti.

Administrátori v oblasti politiky a legislatívy vypracúvajú politiky a právne predpisy, vykonávajú a sledujú existujúce právne predpisy, plnia regulačné úlohy vrátane hodnotenia rizík a monitorujú obchodné dohody.

Inštitúcie EÚ požadujú vysokú mieru kreativity, odolnosť a pohotové myslenie a zároveň ponúkajú početné príležitosti na rozširovanie si vedomostí, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Budete pracovať v rozmanitých multikultúrnych a medzinárodných tímoch a vaša práca bude pozitívne ovplyvňovať život viac ako 500 miliónov občanov v Európe a mimo nej.

Ľudia sedia a diskutujú pri počítači.

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Usilujeme sa uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Viac informácií o našej politike rovnakých príležitostí a ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch pre uchádzačov so zdravotným postihnutím a s osobitnými potrebami nájdete na stránke Rovnaké príležitosti.

Nenechajte si ujsť túto ojedinelú kariérnu príležitosť – registrácia sa začína 15. marca 2018.

 

Máte potrebné schopnosti?

Skôr, než sa prihlásite, dôkladne si premyslite, či je kariéra v EÚ pre vás naozaj tou správnou voľbou. Dotazník „Je kariéra v EÚ niečo pre mňa?“ vám poskytne realistickú predstavu o tom, aká je pravdepodobnosť, že sa vám podarí splniť tieto vysoké kritériá potrebné na úspech.

Vyžadujeme ukončené vysokoškolské vzdelanie v trvaní najmenej troch rokov v príslušnej oblasti a najmenej štyri roky odbornej praxe v tejto oblasti. Okrem toho musíte mať občianstvo EÚ a dobre ovládať dva európske jazyky. Jedným z nich musí byť angličtina, francúzština, nemčina alebo taliančina a druhým jazykom jeden z 24 úradných jazykov EÚ.

 

Administrátori v oblasti verejného zdravia – prehľadPrihláška

Počítačové testovanie

Hodnotiace centrum

Rezervný zoznam

Informácie o profile „Zdravie a bezpečnosť potravín – audit, inšpekcia a hodnotenie“

 

 

Informácie o profile „Bezpečnosť potravín – politika a legislatíva“