Upravni uslužbenci na področju javnega zdravja

Home > Upravni uslužbenci na področju javnega zdravja

Ali ste strokovnjak na področju javnega zdravja in si želite zanimivo poklicno delo v institucijah EU? Evropska komisija išče nadarjene in motivirane strokovnjake za zdravje in varnost hrane na področju presoj, inšpekcijskih pregledov in vrednotenja ter strokovnjake za varnost hrane na področju politik in zakonodaje.

Upravni uslužbenci, pristojni za zdravje in varnost hrane, izvajajo in vodijo presoje, pripravljajo poročila in tehnične dokumente ter vzdržujejo strokovno in znanstveno znanje z zadevnega področja.

Upravni uslužbenci, pristojni za politike in zakonodajo, pripravljajo politiko in predpise, izvajajo in upravljajo obstoječo zakonodajo ter opravljajo regulativne naloge, vključno z oceno tveganja, spremljajo tudi trgovinske sporazume.

Delo v institucijah EU zahteva precejšnjo iznajdljivost, vzdržljivost in intelektualne sposobnosti, a hkrati ponuja številne priložnosti za učenje, izpopolnjevanje in poklicno napredovanje. Delali boste v večkulturnem, mednarodnem in raznolikem okolju in si prizadevali za koristi več kot 500 milijonov evropskih državljanov in prebivalcev sveta.

Ljudje sedijo in se pogovarjajo zraven računalnika.

Spoštovanje kulturne raznolikosti in spodbujanje enakih možnosti sta temeljni načeli. Prizadevamo si za enakost možnosti, obravnave in dostopa za vse kandidate. Več o naši politiki enakih možnosti in kako kandidati invalidi in kandidati s posebnimi potrebami vložijo zahtevek za posebne pogoje za opravljanje testov na spletni strani o enakih možnostih.

Ne zamudite te izjemne poklicne priložnosti – prijave sprejemamo s 15. marcem 2018.

 

Vam bo uspelo?

Pred prijavo je dobro razmisliti, ali je zaposlitev v instituciji EU res prava odločitev za vas. Vprašalnik Poklicna pot v EU – moja poklicna pot? vam bo realno pokazal, ali izpolnjujete zahtevane visoke standarde, potrebne za uspeh na tem natečaju.

Potrebujete univerzitetno diplomo najmanj prve stopnje na ustreznem področju ter najmanj štiri leta delovnih izkušenj na področju. Poleg tega morate biti državljan EU in dobro obvladati dva evropska jezika, od katerih je eden angleščina, francoščina, nemščina ali italijanščina, drugi jezik pa eden od 24 uradnih jezikov EU.

 

Pregled upravnih uslužbencev na področju javnega zdravjaPrijava

Računalniško podprto testiranje (CBT)

Ocenjevalni center

Rezervni seznam

Zdravje in varnost hrane – presoja, inšpekcijski pregledi, vrednotenje

 

 

Varnost hrane – politika in zakonodaja